is desktop

Žinynas

Koanus

Koan'us – istorija, dialogas ar teiginys, vartotas japonų, korėjiečių, kinų kultūrose praktikuojant „zen“ koncepciją, siekiant patikrinti mokinių „zen“ pažinimo dvasinę pažangą.

Peržiūrėta: 282

Kolektyvizmas

Kolektyvizmas būdingas tokiai visuomenei, kurioje žmonės nuo pat gimimo integruojami į stiprias tarpusavyje susijusias grupes, kurios per visą tos visuomenės narių gyvenimą gina juos mainais už visišką lojalumą. Horizontalus bendradarbiavimas apima asmeninių ryšių tinklus, siejančius dvi pagrindines žmogaus gyvenimo sritis: šeimą ir verslą. Tokiose visuomenėse labai svarbu turėti asmeninį pažįstamų ratą. Kolektyvizmas visai nereiškia individo gerovės ar interesų neigimo, priešingai, galima daryti prielaidą, kad kolektyvinės gerovės rėmimas yra geriausia garantija individui.

Peržiūrėta: 329

Konfliktas

Konfliktas – priešingų, nesuderinamų tendencijų susidūrimas, keliantis stiprių, nemalonių išgyvenimų. (D. Gailienė, L. Bulotaitė, N. Sturlienė. Psichologija XI–XII kl. V., 2008. P. 250)

Peržiūrėta: 305

Konfucianizmas

Konfucianizmas – lotynizuotas vakariečių sukurtas pavadinimas; jį XVII a. sugalvojo misionieriai jėzuitai. Įdomu, kad tie pirmieji Vakarų misionieriai puikiai permanė konfucianizmo religinę prigimtį, nors jo tradicijų bei ritualų nepriėmė.

Kinų terminas, atitinkantis konfucianizmą, ju („mokslininkai, raštingieji“; atskira reikšmė „kilę iš Tangų dinastijos“) rodo, jog tai kur kas platesnis reiškinys negu intelektualinė kultūra. Konfucianizmas, ju, tapatinamas su filosofija; vartojami ir tokie terminai kaip ju-čiao, Kung-čiao (Kung yra Konfucijaus šeimos pavardė) ar li-čiao; li nurodo konfucianizmo ritualus. Visi šie terminai išreiškia tuos garbinimo, ritualo bei aukojimo elementus, kurie sudaro religinį mokymą; jį taip pat apibūdina ir terminas čiao.

Peržiūrėta: 296