is desktop
Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Ekologinė etika (pagal Č. Kalendą)

Ekologinė etika (pagal Č. Kalendą)

Šiandien mūsų, žmonių, yra per 7 milijardus. Jei išsivysčiusios pasaulio šalys ir toliau vartos tokiais mastais kaip dabar, po poros dešimtmečių, norint patenkinti savo poreikius, mums prireiks antros Žemės. Ar tai galima pakeisti? Žinoma! Viskas prasideda nuo idėjos. Išgirsk, ką apie tai mano filosofas Česlovas Kalenda.

Mokymosi objektai:

70-c22ee5a196b2eaba8188014cafeadfc2.jpg
Ekologinė etika (pagal Česlovą Kalendą). Demonstracinis objektas

Susipažink su žymiu lietuvių filosofu profesoriumi Česlovu Kalenda, trumpa jo biografija ir atsakymais į aktualius ekologinės etikos klausimus. Panagrinėk mokslinius faktus, kurie lėmė ekologinės krizės priežastis, apsvarstyk žmogaus vietą gamtoje, ekologinės pareigos ir atsakomybės už gyvybę ir darnų vystymąsi Žemėje svarbą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 877783
Ekologinė etika. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Nuostabios gamtos mįslės. Mokiniai įsivaizduoja, kad dirbdami Jaunųjų gamtininkų centre atrado gamtos reiškinių, kurie iki šiol stebina mokslininkus. Peržiūrėję nuotraukas ir perskaitę aprašymus mokiniai iškelia savo ekologinio tyrimo hipotezę, kaip galima paaiškinti minėtus nuostabius gamtos reiškinius.

2 užduotis. Šventės ar atmintinos dienos lankstinuko kūrimas. Mokiniams siūloma prisiminti Lietuvoje nuo seno švenčiamas kalendorines šventes, susijusias su gamta, tam tikrais jos ciklais, augalijos pasauliu, paukščiais ir kt. Taip pat susipažinti su pasaulyje kuriamu naujų atmintinų dienų, reikšmingų aplinkos apsaugos požiūriu, kalendoriumi (žr. papildomą skaitinį Č. Kalenda. Gamtos šventės ir atmintinos dienos). Siūloma palaikyti Jungtinių Tautų Organizacijos iniciatyvą ir sukurti šventinio renginio lankstinuką: sugalvoti patrauklų renginio pavadinimą, įsidėmėtiną moto, vaizdingai aprašyti, kuo pasirinktina diena įdomi ir svarbi. 

3 užduotis. Ekologinės reklamos scenarijaus kūrimas. Spręsdami aktualią problemą mokiniai grupėmis kuria socialinę ekologinę reklamą. Paskirtis – atkreipti bendruomenės dėmesį į tai, kad mūsų visuomenėje yra ir netinkamų, netoleruotinų reiškinių, pavyzdžiui, įprotis pavasarį deginti pernykštę žolę, poilsiautojų nekultūringas elgesys gamtoje, godumas grybaujant ar uogaujant, žiaurus elgesys su gyvūnais, brakonieriavimas ir kt.

 

Atsisiųsti Peržiūrėta: 876863
Ekologinė etika. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Ekologinės etikos klausimų kėlimas. Atidžiai stebėdamas nuotrauką mokinys suformuluoja 5−10 ekologinės etikos probleminių klausimų. 

2 užduotis (vidutiniška). Ekologinės krizės priežasčių ir poveikio analizė. Naudodamasis mokymosi objekte pateikta profesoriaus Č. Kalendos informacija mokinys nustato svarbiausias ekologinės krizės priežastis ir poveikį gamtinei aplinkai ir pasaulio gyventojams. 

3 užduotis (sunki). Dešimt dažniausiai užduodamų klausimų apie gyvūnų teises. Dirbdami poromis mokiniai atsako į dažnai užduodamus klausimus apie gyvūnų teises ir parašo argumentuotus atsakymus dialogo lange.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 877623
Gamtos šventės ir atmintinos dienos. Papildomi skaitiniai

Gamtoje ir žmonių gyvenime tam tikri pasikartojantys procesai ar įvykiai įgyja ypatingą reikšmę. Tada jie paprastai virsta nekasdieniško pobūdžio renginiais, vadinamais šventėmis. Nemaža jų dalis susiję su gamta, su tam tikrais laiko matais, skaičiuojamais pagal gamtinius ciklus. Augalijos pasaulyje tai yra vegetacijos pradžia, žydėjimo pradžia, vaisių branda, gyvūnų gyvenime...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 876863
Ekologinės etikos tapsmas. Papildomi skaitiniai

Leidinyje aptariamos ekologinės etikos, kaip šiuolaikinių etikos tyrimų sudedamosios dalies, kilimo priežastys, mokslinės ir filosofinės ištakos, turinio struktūra, ekologinės dorovės principų pagrindimo ypatybės.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 876863
Česlovas Kalenda. Taikomoji etika: iškilimas ir ypatybės Lietuvoje. Papildomi skaitiniai

Straipsnyje apibrėžiamos socialinės-praktinės prielaidos (mokslo ir technologijos raida, aplinkos pertvarkymas, globalizacija ir kt.), lėmusios naujų moralinių problemų iškilimą visuomenės gyvenime pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje ir Lietuvoje. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad intensyvių pokyčių sąlygomis į viešąjį diskursą moralės klausimais įsitraukė...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 876863
t_70-2fc8097db85fab1bee16aacefc85c766.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 877690