is desktop
Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Atsakomybė

Atsakomybė

Už ką renkuosi būti atsakingas? Tik už save? Ar ir už tai, kas vyksta mano gatvėje? O gal už visą pasaulį? Atsakomybė gali virsti pančiais, jeigu jos kratomės. Ji gali dovanoti laisvės jausmą: esu atsakingas, vadinasi, brandus, pajėgus tuo pasirūpinti, nuo manęs priklauso, kaip viskas vyks. Būti atsakingam, vadinasi, būti susijusiam. Su savimi, su situacija, su kitais, su pasauliu.

Mokymosi objektai:

235-0771eb9312f156a6c88a32d0b7fdf482.jpg
Atsakomybė. Demonstracinis objektas

Atsakomybė − pamatinė etikos kategorija, kurią vartojame kasdieniame gyvenime suteikdami žmonių poelgiams moralinę vertę. Pagal K. Binkio „Atžalyną“ pastatytas spektaklis yra puikus pavyzdys, skatinantis apmąstyti atsakomybę, apsvarstyti poelgių pasekmes, priimti etinį sprendimą. Moralinis vertinimas aprėpia ir pareigą, sąžinę, kaltę. Atsakomybė reiškia daugiau nei vieno asmens veiksmus: pamąstyk, kas yra socialinė atsakomybė.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 897137
Atsakomybė. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. „Įminta mįslė“. Taikydami šį mokymosi metodą mokiniai atpasakoja vienas kitam žiniasklaidos pranešimą, interpretuoja užuominas, kad paaiškintų mįslingą situaciją ir atsakytų į lentelėje pateiktus klausimus.

2 užduotis. „Atsakomybės įsivaizdavimas – žodžių sąsajos“. Tai vaizduotės ir teksto suvokimo gerinimo metodas, mokantis teksto žodžius paversti įsimintinais vaizdiniais, apibūdinti kilusias emocijas ir asociacijas.

3 užduotis. Esė apie atsakomybę. Šis metodas padeda mokiniams įžvelgti filosofinio teksto ir etikos postulato Žmogus yra atsakingas už tai, kas jis yra prasmę ir mokytis kurti iš dalies suplanuotą esė pratęsiant Žano Polio Sartro mintį.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896303
Atsakomybė. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis. (lengva). Moralinės problemos. Pavyzdžiai – pasekmės. Tai labai asmeninio pobūdžio problemų sprendimo metodas, kurį taikydami mokiniai aprašo svarbius gyvenimo įvykius, susijusius su moralinėmis problemomis, ir įvertina jų pasekmes pagal savo kriterijus ir vertybes.

2 užduotis(vidutiniška). Atsakomybė ir interesų konfliktas. Kas bus, jei visi taip darys? Tai loginis problemų sprendimo metodas, kurį taikydami mokiniai aptaria tikrovišką problemą, apsvarsto, su kokiais interesų konfliktais gali susidurti ieškodami jos sprendimo, ir numato laimėjimo–pralaimėjimo galimybes, jei tik vienas žmogus ar visa bendruomenė elgiasi atsakingai arba neatsakingai.

3 užduotis. (sunki). Literatūrinė filosofinė interpretacija. Atsakomybė kaip buvimas drauge − paneigti ar prisiimti? Ši užduotis skatina interpretuoti du garsius, bet prieštaringus F. Dostojevskio teiginius apie atsakomybę, gretinti priešingus veikėjų paveikslus ir apgalvotai paaiškinti Biblijos žodžius: Argi aš esu savo brolio sargas?

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896303
Pareiga ir atsakomybė – žmonių su negalia teisė. Papildomi skaitiniai

Nūdienos visuomenėje individo teisių ir pareigų konfliktas tampa vis akivaizdesnis ir aštresnis. Teisės ilgą laiką buvo visa ką pateisinančiu raktažodžiu, tuo tarpu pareigos — beprasmiška našta, kurios reikia vengti, o esant galimybei numesti kitiems...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896301
Veido prasmė Levino filosofijoje. Papildomi skaitiniai

Knygoje „Totalybė ir begalybė“ Emmanuelis Levinas labai daug dėmesio skyrė veidui. Kalbėdami, kūną mes linkę suprasti kaip visu ūgiu matomą objektą. Tačiau Levinas pastebėjo, kad susitikę su žmogumi visų pirma žiūrime į veidą, akis ir nepuolame nužvelgti viso kūno...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896043
E. Levinas. Etika ir begalybė. Papildomi skaitiniai

Philippe Nemo: Ar galiu tobulai pažinti kokį asmenį, bet šis pažinimas pats savaime nebus joks artimumas? Emmanuel Levinas: Ne. Ryšys su kitu asmeniu užsimezga tiktai kaip atsakomybė, nepaisant to, ar ji būtų prisiimta, ar jos išvengta; ar žinome, kaip ją prisiimti, ar ne; ar galime padaryti ką nors konkretaus dėl kito asmens, ar ne...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896308
Mažasis princas. XXI skyrius. Papildomi skaitiniai

Štai tada ir pasirodė lapė.
– Laba diena, – pasisveikino lapė.
– Laba diena, – mandagiai atsakė mažasis princas,
nors atsigręžęs nieko nepamatė.
– Aš čia, – tarė balsas. – Po obelim...
– Kas tu? – paklausė mažasis princas. – Esi labai graži...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896303
Nuostatų analizė: autentiškos nuostatos. Papildomi skaitiniai

K. Wojtyla „Asmuo ir veiksmas“. Remiantis apmąstymais apie bendrojo gėrio savitą reikšmę, t.y. apie santykį, kuris turi būti tarp dalyvavimo kaip asmenų savybės ir bendruomenių gėrio, dera analizuoti tam tikras nuostatas, būdingas veikimui ir egzistavimui „kartu su kitais".

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896303
t_235-466b3b4dac763d9db8b87ab56adfaee6.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896983