is desktop
Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Laisvės rūšys

Laisvės rūšys

Turbūt jau pastebėjai, kad nauji kedai nesuteikia tau daugiau laisvės, nors taip žadėjo jų reklama. Ir supranti, kad priežastis ne jų spalva ar modelis. Laisvė yra kažkas kita. Pasižiūrėkim, iš ko ji susideda?

Mokymosi objektai:

212-533ebf9dffc09626c4b079d7d8be57ce.jpg
Laisvės rūšys. Demonstracinis objektas

Šis mokymosi objektas skatina bendradarbiaujant grupėmis visapusiškai išnagrinėti laisvės rūšis ir susieti jas su asmenybės fizine, psichologine, socialine ir dvasine sritimis. Remiantis filosofais A. Šliogeriu, Vydūnu, A. Mickūnu, E. Munjė apmąstoma fizinė ir psichologinė, socialinė ekonominė, politinė ir žodžio, egzistencinė laisvės samprata. Mokiniai pritaiko žinias, susipažinę su tekstais, vaizdo ir nuotraukų galerijos medžiaga aptaria laisvės kovotojų gyvenimo pavyzdžius ir apibendrina, „ką reiškia būti laisvu žmogumi laisvoje visuomenėje“.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006197
Laisvės rūšys. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. „Gyvenu kaip X.“ Šis mokymosi metodas pagrįstas unikaliu žmogaus gebėjimu rasti ir įžvelgti prasmę pasitelkiant kūrybiškus palyginimus – metaforas. Remdamiesi pasakėčia – mąstymo metaforomis pavyzdžiu – mokiniai vietoj matematinių simbolių pateikia lingvistinių ir vaizdinių sąsajų su gyvenimu pavyzdžių.

2 užduotis. „Vaizdingi paaiškinimai.“ Šis mokymosi metodas padeda įžvelgti tekstų ir sąvokų dėsningumus bei struktūrą. Remdamiesi Epikteto arba G. Hėgelio tekstu apie laisvės simbolius mokiniai parašys vaizdingą paaiškinimą, padėsiantį jaunesniems mokiniams suprasti laisvės rūšis.

3 užduotis. Grožinio teksto interpretacija. Tai teksto suvokimo ir rašymo gebėjimų gerinimo metodas, mokantis teksto žodžius paversti įsimintinais vaizdiniais. Mokiniai skatinami interpretuoti lenkų poetės Wislawos Szymborskos eilėraštį, pajausti sukeltas emocijas ir plėtojant temą sukurti eilėraščio tęsinį arba esė pagal vieną iš pasirinktų mokymosi stilių.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005784
Laisvės rūšys. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Apibūdinimas ir lyginimas: kokia laisvės rūšis būdinga žmogui ir kokia kitiems gyvūnams? Tai metodas, pagrįstas natūraliu gebėjimu gretinti tai, kas iš tikrųjų nepanašu, t. y. apibūdinti žmonių kiekvienos laisvės rūšį ir kitų gyvūnų elgesio pavyzdžius, nustatyti skirtumus.

2 užduotis (vidutiniška). Išvados apie žmogaus laisvę. Taikydami šį mokymosi metodą mokiniai pagal klausimus apibendrina perskaitytus tekstus ir lygina juos pagal kriterijus, kad padarytų išvadas ir nustatytų esminius požymius, kuo žmogus išsiskiria iš kitų gyvų pasaulio būtybių.

3 užduotis (sunki). Nuomonės vertinimas ir straipsnis apie laisvę. Tai mokymosi mąstyti metodas, kurį taikant pateikiamas „kabliukas“ – nuomonė ir žinomi teiginiai, skatinantys mokinius surasti ir įvertinti įrodymus, t. y. faktus, įsitikinimus, nuostatas, nustatyti, ar nuomonės „taburetės“ kojos tvirtos, apgalvotai samprotauti.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005784
Žmogaus teisių samprata. Papildomi skaitiniai

Žmogaus teisės gali būti suprantamos kaip asmens laisvės visuomenėje ir galimybės jas realizuoti. Žmogaus teises reglamentuoja teisė ir kitos socialinės normos. Vienas pagrindinių žmogaus teisių bruožų – jų visuotinumas, universalumas, nedalumas, jos yra viena kitą sąlygojančios, remiasi žmonių lygybės prieš įstatymus, lygiateisiškumo ir kitais principais...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006072
Politinės teisės ir laisvės. Papildomi skaitiniai

Politinės teisės, kaip ir pilietinės, kartais yra apibūdinamos kaip negatyvios, nes valstybė jų atžvilgiu turi susilaikyti nuo jų varžymo ir neturi pozityvios pareigos, kaip socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių atveju, imtis tam tikrų veiksmų. Politinių teisių klasifikacija kinta ir tokios teisės, kaip asociacijų (išskyrus teisę jungtis į politines partijas), susirinkimų, demonstracijų, mitingų...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006051
Gyventi vardan tautos, su tauta, tautoje!. Papildomi skaitiniai

Tautos išlikimo požiūriu pats didžiausias Lietuvos nepriklausomybės laimėjimas yra išlaisvinta tautos kūrybinė galia. Tiek knygų ir tiek autorių per visą Lietuvos sąmoningo gyvenimo tūkstantmetį neturėjome.

Vilniaus knygų mugėje, kuri vyko vasario 18–21 dienomis, nusitęsusios tūkstantinės žmonių eilės prie kasų ir įėjimo į knygų parodų sales, ir mano didžiausiam nustebimui – jaunų žmonių, atitrūkusių nuo kompiuterių, – tai irgi Lietuvos apyaušrio ženklas.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006051
Lietuvos įvaizdis pasaulyje: ne filmai, ne lozungai ir ne logotipai. Papildomi skaitiniai

Prieš keletą savaičių teko pritaikyti diktatorišką metodą ir užblokuoti „Youtube” internetiniame portale komentarus apie naują Lietuvą investuotojams pristatantį filmuką. Video buvo peržiūrėtas daugiau nei 100 tūkst. kartų per pirmą dieną ir sulaukė labai daug teigiamos reakcijos. Tačiau pavieniai, bet labai garsūs neigiami komentarai kėlė grėsmę...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006051
Kahlilis Džibranas. Pranašas. Papildomi skaitiniai

„Ir paprašė oratorius, sakyk mums apie Laisvę. Ir jis atsiliepė: Prie miesto vartų ir prie jūsų židinių mačiau, kaip jūs puolat kniūbsti ir garbinat savo laisvę; Taip vergai nusižemina prieš tironą ir liaupsina jį, nors tasai juos žudo...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006051
t_212-cd19a9c518ad0851dac1370ddf7bceeb.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005801