is desktop
Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Kultūriniai etiketo savitumai

Kultūriniai etiketo savitumai

Kai įsitrauki į internetinį pokalbį su bendraamžiais, gyvenančiais pačiuose įvairiausiuose pasaulio kampeliuose, atrodo, kad internetas panaikino visas sienas. Kartu netrunki suvokti, kad kultūriniai skirtumai, formavęsi tūkstančius metų, niekur nedingo – tik dabar mes turime daug daugiau galimybių su jais susidurti. Nuo mūsų požiūrio priklauso pasaulio ateitis: neigsime vieni kitus ar džiaugsimės galinga papročių, tradicijų, kultūrų įvairove. Pirmas žingsnis kultūrų dialogo ir taikos link – pagarba savo ir kitų kultūroms.

Mokymosi objektai:

310-6549ee43f23294b66f9b7b882da32c3d.jpg
Kultūriniai etiketo savitumai. Demonstracinis objektas

Mokymosi objektas Kultūriniai etiketo savitumai nagrinėjamas taikant Mozaikos arba Durstinio metodą – mokymosi bendradarbiaujant būdą, kai mokiniai susiskirsto į ekspertų grupes, išanalizuoja konkrečią situaciją, tada vėl susiburia į bendrą grupę ir paaiškina vieni kitiems, ką sužinojo.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 877798
Kultūriniai etiketo savitumai. Kūrybinės užduotys

Kūrybinio mąstymo užduotys skiriamos dirbti kelių stilių metodais.

1 užduotis. Pastabų langas. Taikydami šį metodą mokiniai mokosi reflektuoti kultūrines nuostatas, reikšti savo mintis, jausmus, kelti klausimus ir konspektuoti.

2 užduotis. Skirtingų šalių valgymo papročiai. Šis mokymosi metodas padeda mokiniams sisteminti žinias, tyrinėti keliant klausimus ir kurti vaizdingus aprašymus.

3 užduotis. Haiku kūrimas. Šis metodas pagrįstas gebėjimu gretinti daiktus, kurie iš tikrųjų nepanašūs, reikšti rezultatus metaforomis, mokytis išgyvenimus paversti įsimintinais vaizdiniais.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 876881
Kultūriniai etiketo savitumai. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Tautinių savybių apibūdinimas. Tai asmeninio pobūdžio lyginamojo metodo etapas, kurį taikydami mokiniai pagal savus kriterijus ir vertybes įvertina ir parengia tautinių bruožų aprašus.

2 užduotis (vidutiniška). Kultūrinių etiketo ypatumų lyginimas. Tai mokymosi metodas, kurį taikydami mokiniai atlieka dviejų kultūrų žmonių etiketo lyginamąją analizę, remdamiesi kriterijais nustato panašumus ir skirtumus, padaro išvadas.

3 užduotis (sunki). Problemų sprendimas tarpkultūrinėje komandoje. Tai tarpasmeninio mokymosi bendradarbiaujant metodas, kurį taikydami mokiniai pastebi tikrovišką problemą, apsvarsto, su kokiomis kliūtimis gali susidurti ieškodami jos sprendimo, ir parengia problemos sprendimo planą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 876881
Kultūriniai Etiketo savitumai. Vaizdinės medžiagos sąrašas. Papildomi skaitiniai

Kaip organizuoti verslo susitikimą pagal etiketo reikalavimus? Susipažinkite su esminiais reikalavimais, keliamais verslo susitikimo metu. Peržiūrėję trumpą video filmą pabandykite savo klasės draugui papasakoti - kaip Jūs dalyvautumėte  verslo susitikime. Aptarkite tokius verslo susitikimo aspektus kaip pasiruošimas, punktualumas, apsirengimo stilius, elgesio manieros, užduočių atlikimas ir pagarbos ženklai...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 876886
Kultūriniai etiketo savitumai. Vaizdinės medžiagos sąrašas. Papildomi skaitiniai

Trumpi filmai pristato (anglų k.):

1) svarbiausius angliško bendravimo etiketo akcentus, 

2) valgymo etiketo ir indų serviravimo taisykles;

3) Protestantizmo atšakas ir kokios pasaulėžiūrinės nuostatos formavo anglų etiketą;

4) po Didžiosios prancūzų revoliucijos susiformavusius jų nacionalinio charakterio bruožus ir vertybes;

5) Budizmo pasaulėžiūros daromą įtaką japonų elgesio ir bendravimo etiketui.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 876860
t_310-2eae03412715487db885506edeaf1745.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 877708