is desktop
Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Paulius – tautų apaštalas

Paulius – tautų apaštalas

Apaštalas Paulius – trijų kultūrų žmogus. Prieš atsivertimą, kurio metu Paulius išgirdo Viešpaties balsą, jis vadinosi Sauliumi ir buvo aršus krikščionių persekiotojas. Priėmęs krikštą Paulius visas savo jėgas skyrė misijinei veiklai: daug keliavo po Mažąją Aziją burdamas tikinčiuosius į Bažnyčias. Jaunų krikščionių bendruomenių tikėjimą Paulius palaikė ir įkvėpdavo laiškais, tapusiais Naujojo testamento dalimi.

Mokymosi objektai:

893-55574815c53e2b860b0875c64719cf6c.jpg
Apaštalas Paulius. Demonstracinis objektas

Siūlome žengti pirmųjų krikščionių pėdomis. Sužinosi, kas yra apaštalas Paulius, kur jis gyveno, mokėsi, keliavo. Išsiaiškinsi, kodėl Paulių galima vadinti trijų kultūrų žmogumi. Gilinsiesi į Pauliaus pašaukimo istoriją. Nagrinėsi tautų apaštalų kelionės maršrutus ir užduotis. Pauliaus laiškai yra pirmieji krikščioniškosios literatūros raštai. Analizuosi jo laiškų rašymo pobūdį ir tikslus. 

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005986
Apaštalą Paulių simbolizuojančių ženklų aprašai. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Apaštalą Paulių simbolizuojančių ženklų aprašai. Kurdami apaštalą Paulių simbolizuojančių ženklų aprašus mokiniai apibūdins dvasinę ženklų prasmę.

2 užduotis. Dialogas. Kurdami dialogą mokiniai apibendrins įgytą supratimą apie apaštalo Pauliaus misijas, naujų krikščioniškųjų bendruomenių įkūrimą ir jų palaikymą, gebės nurodyti šių dienų religinės bendruomenės rūpesčius, suaktualins tikėjimo vaidmenį ir paskirtį nurodydami religinės bendruomenės privalumus ir kylančius sunkumus.

3 užduotis. Laiškas jaunimui. Rašydami laišką krikščioniškajam jaunimui pagal apaštalo Pauliaus laiško pavyzdį mokiniai gebės išsakyti šių dienų žmogaus tikėjimo ir gyvenimo problemas, džiaugsmus, skausmus, nusivylimus. 

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005781
Pauliaus daugiakultūriškumas ir tikėjimo universalumas. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Argumentų ieškojimas. Perskaitę teologo P. Rosano mintį apie apaštalo Pauliaus daugiakultūriškumą ir tikėjimo universalumą mokiniai pagrįs šios minties teisingumą arba klaidingumą ir išreikš savo požiūrį į krikščioniškojo tikėjimo vertę.

2 užduotis (vidutiniška). Pašaukimo istorijų lyginimas. Perskaitę Biblijos ištraukas apie pranašo Jeremijo ir apaštalo Pauliaus pašaukimus mokiniai lygins, kas šioms istorijoms bendra ir kuo jos skiriasi, apmąstys Dievo kvietimo ir žmogaus atsiliepimo būdus.

3 užduotis (sunki). Šventojo Rašto teksto analizė. Perskaitę Laiško romiečiams (Rom 12, 3–13) ištrauką mokiniai išanalizuos ją pagal lentelėje pateiktus klausimus ir pagrįs savo atsakymus.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005781
t_893-97974b6d9be0885d46a327dffed32b04.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006393