is desktop
Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Bendravimo etiketas

Bendravimo etiketas

Kaip bendrauja anglai? Kokias temas mėgsta aptarti susitikę prancūzai? Apie ką galėtum patylėti su japonu? Bendravimo etiketas – tai verbalinių ir neverbalinių ženklų ir gestų visuma. Įvairios kultūros turi savitumų, tačiau visas nerašytas taisykles vienija bendras tikslas: nutiesti tarp žmonių tiltą, padėti jiems iš tikrųjų susitikti. Tam būtina ugdyti pagarbą, toleranciją ir palankumą.

Mokymosi objektai:

243-4bb5774ba5d6a2a56ed46785803578a9.jpg
Bendravimo etiketas. Demonstracinis objektas

Šis mokymosi objektas padės tobulinti gebėjimus mandagiai ir pagarbiai bendrauti tarpkultūrinėje aplinkoje, nagrinėjant klasikinius anglų, prancūzų ir japonų bendravimo etiketo pavyzdžius: bendravimo būdą, pagarbius kreipinius, elgesį susipažįstant, sveikinimosi stilių, tinkamas ir netinkamas bendravimo temas, gestus, žvilgsnį.


Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006662
Bendravimo etiketas: kūrybinės užduotys. Kūrybinės užduotys

Šį mokymosi objektą sudaro saviraiškos užduotys, padedančios plėtoti mokinių vaizduotę ir kūrybinius bei komunikavimo gebėjimus.

1 užduotis. Sveikinimo tradicijos atvirukai. Tai metodas, mokantis kurti vaizdingą tekstą atsižvelgiant į  adresatą ir komunikavimo situaciją.

2 užduotis. Mimika ir emocijos. Taikydami šį metodą mokiniai mokosi komentuoti neverbalinę – kūno –  kalbą, mąstyti, reikšti savo mintis, jausmus, pastebėti detales.

3 užduotis. Gestų reikšmių žodynėlis. Tai mokymosi metodas, pabrėžiantis praktiką ir mokymąsi bendradarbiaujant: mokiniai pataria vieni kitiems aiškindamiesi įvairias gestų reikšmes.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005380
Bendravimo etiketas: kritinio mąstymo užduotys. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Viešo bendravimo patarimai. Tai paprastas taisyklių mokymo(si) būdas, pagrįstas tinkamų ir netinkamų elgesio pavyzdžių analize.

2 užduotis (vidutinė). Bendravimo atvejo analizė. Šis suvokimo metodas padeda mokiniams įžvelgti veikėjų elgesio dėsningumus ir išsiaiškinti bendrus etiketo principus remiantis konkrečiu mokyklos gyvenimo pavyzdžiu.

3 užduotis (sunki). Dialogas – akademinė kontroversija. Tai tarpasmeninis dilemų sprendimo metodas, kai mokiniai remdamiesi savais kriterijais ir vertybėmis išnagrinėja padėtį, argumentuoja ir priima pagrįstą sprendimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005380
Vaizdo medžiagos sąrašas (1). Papildomi skaitiniai

Žvilgsnis ir mimika. Kalbėjimo tonas ir emocijos. Sveikinimasis

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006034
Vaizdo medžiagos sąrašas (2). Papildomi skaitiniai

Susipažinkite su esminiais reikalavimais, keliamais verslo susitikimo metu.

Susipažinkite su pagrindinėmis žvilgsnio ir gestų valdymo etiketinėmis reikšmėmis.

Pažiūrėkite šį video filmą ir pabandykite interpretuoti – kodėl žvilgsnio valdymas yra toks svarbus Vakarų šalyse?

Susipažinkite su trumpu video filmu apie garsų prancūzų aktorių Lui De Finesu.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1001122
t_243-3a6e9d054c940ebcc8e5f5f63b58cedb.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006567