is desktop
Titulinis
Tematika: Mes bendraujame
Tema: Sokrato dialogas ir teismas

Sokrato dialogas ir teismas

Dramatiškos Sokrato, vieno iškiliausių visų laikų filosofo, teismo ir mirties aplinkybės jaudina žmonių protus jau daugiau kaip du tūkstančius metų. Sakoma: jis mirė taip, kaip gyveno. O gyveno taip, kaip mąstė. Filosofas garsėjo meile tiesai, kurios ieškojo mąstydamas bei skatindamas mąstyti kitus. Sokrato dialogas – tai klausimų kėlimo ir tiesos ieškojimo kelias, kuriuo gali leistis kiekvienas žmogus.

Mokymosi objektai:

341-c1bbe9c475ddab7b23ff2c1a8eb54d61.jpg
Sokrato dialogas ir teismas. Demonstracinis objektas

Vėlesnės kartos Sokratą laikė ir tebelaiko filosofo idealu, o jo gyvenimą ir mirtį – tobulu filosofo pareigos atlikimu. Išklausyk radijo teatro „Sokrato teismas“ dramos epizodus ir įsitikinsi, kad šaltas jo protas ir karšta širdis sudarė nuostabų derinį. Iš Sokrato ir šiandien galime pasimokyti etikos ir logikos: kaip siekti laimės, proto ir doros vienovės sokratiškojo dialogo metodu.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005622
Sokrato dialogas ir teismas. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Pastabų langas. Taikydami šį metodą mokiniai mokosi konspektuoti, mąstyti, reikšti savo mintis, jausmus ir kelti klausimus.

2 užduotis. „Laiškas Sokratui“. Tai teksto kūrimo metodas, kurį taikydami mokiniai turi naudotis pastabų užrašais ir atskleisti, ką jiems asmeniškai reiškia Sokrato kaip Mokytojo gyvenimo pavyzdys.

3 užduotis. „Sokrato byla“ jaunimo akimis. Taikydami šį mokymosi metodą mokiniai interpretuoja ir sistemina užuominas siekdami paaiškinti mįslingą situaciją arba atsakyti į sudėtingą klausimą ir rašo straipsnį.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005755
Sokrato dialogas ir teismas. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Dorybės sąvokos apibrėžtis. Tai sąvokų mokymosi metodas, pagrįstas tinkamų ir netinkamų poelgių pavyzdžių analize, susijusia su konkrečia profesine veikla.

2 užduotis (vidutiniška). „Sokrato apologija“: Meleto egzaminas. Tai skaitymo ieškant prasmės metodas, kurį taikant pateikiama svarstytinų teiginių, padedančių mokiniams rasti ir apsvarstyti įrodymus, suformuluoti apgalvotas išvadas.

3 užduotis (sunki). „Sokrato seminaras“. Šis tarpasmeninis „žinių ratelio“ metodas moko aktyviai mąstyti ir dalyvauti diskusijoje perskaityto teksto tema, nenukrypti nuo temos ir į ją gilintis rašant samprotaujamąjį rašinį.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005755
Sokratas. Vaizdo medžiagos sąrašas. Papildomi skaitiniai

Filmas apie Sokrato gyvenimą (anglų k.);

filmas apie Sokrato, Platono ir Aristotelio filosofiją (anglų k.):

nuoroda į Platono dialogus išsamiau susipažinti;

Juozo Marcinkevičiaus radijo spektaklis „Sokrato teismas“ (režisierius
Albertas Vidžiūnas) išsamiau susipažinti.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006006
Platonas. Sokrato apologija. Papildomi skaitiniai

  Kokį jums, piliečiai, padarė įspūdį mano kaltintojai, nežinau: juk aš pats, jų beklausydamas, beveik užsimiršau – taip įtikinamai kalbėjo. Tiktai, atvirai sakant, jokios teisybės iš jų neišgirdau. Bet iš to, ką jie čia taip daug primelavo, mane ypač nustebino vienas dalykas, būtent, jų pasakymas, jog turite saugotis, kad jūsų neapgaučiau, nes aš puikiai mokąs kalbėti... (Platonas. Dialogai. Vertė Merkelis Račkauskas, Vilnius, Vaga, 1968).

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1001126
11-1v2-1fd9adb10edda08eaee5b909cc501e13.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005527