is desktop
Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblijos struktūra ir žanrai

Biblijos struktūra ir žanrai

Kas yra Biblijos autorius? Dievas ir visa virtinė ypatingų žmonių, išgirdusių ir atsiliepusių į Dievo balsą. Šventasis Raštas kurtas ne vieną amžių. Sužinok, kokios rašytinės tradicijos veikė Biblijos tekstus, kokiais literatūriniais žanrais ji parašyta, o svarbiausia – kaip Bibliją skaityti ir suprasti, kad Šventasis Raštas virstų gyva tavo gyvenimo dalimi.

Mokymosi objektai:

646-6ffdd33cbd652b4e9eae4dac9a9a2ea0.jpg
Biblijos struktūra ir žanrai. Demonstracinis objektas

Siūloma kelionė į Biblijos šalį. Keliaudamas susipažinsi su Biblijos geografija, kultūra. Biblija yra žmonijos dvasinės patirties knyga. Pasvarstysi, koks tavo ryšys su Išminties šaltiniu. Sužinosi svarbiausius Dievo tautos istorijos įvykius. Išsiaiškinsi, kokios yra judėjų ir krikščionių šventraščių ritinių dalys. Pažvelgsi į Bibliją kaip į biblioteką, kurioje yra įvairių žanrų knygų, ir bandysi juos atskirti. Skaitysi ir analizuosi Biblijos ištraukas.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 877731
Biblijos lobiai. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Biblijos lobių ieškojimas. Susipažinę su žymių žmonių mintimis apie Bibliją mokiniai gebės parašyti auksinių minčių, kuo Biblija ypatinga, svarbi žmogui ir pasauliui. Tai padės suvokti ir įsisąmoninti Biblijos ypatingumą, išskirtinumą.

2 užduotis. Informacija „Vikipedijos“ straipsniui. Susipažinę su Biblijos istorijoje minimais didžiųjų civilizacijų ženklais mokiniai sukurs straipsnį į „Vikipediją“ apie ryškius XX a. krikščionybės veiklos pėdsakus visuomenėje, kultūroje. Tai padės apibendrinti ir vertinti didžiųjų civilizacijų pėdsakus, atsispindinčius Biblijos istorijos įvykiuose, ir kūrybiškai perteikti, papasakoti, apibūdinti krikščionybės ženklus mūsų kultūroje.

3 užduotis. Interviu su Biblijos veikėju. Pasirinkę mėgstamą Biblijos veikėjo istoriją mokiniai suformuluos pasakojimo veikėjui klausimų ir parašys straipsnelį į spaudą pasirinkdami įdomų literatūros žanrą. Tai lavins mokinių vaizduotę, padės apibendrinti įgytas žinias ir skatins kūrybinę raišką.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 877595
Gyvenimo klausimų kėlimas skaitant Šventojo Rašto ištraukas. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Dialogas. Kurdami dialogą mokiniai apibendrins įgytą supratimą ir nurodys judėjų bei krikščionių šventračių kilmę, panašumus ir skirtumus.

2 užduotis (vidutiniška). Klausimai ir atsakymai pagal Koheleto knygos (Kol 3, 1–15) ištrauką. Skaitydami ir analizuodami Šv. Rašto tekstą mokiniai gebės kelti skirtingo lygio klausimus ir pateikti atsakymus netikinčiam Dievu žmogui.

3 užduotis (sunki). Biblijos teksto analizė remiantis Evangelijos pagal Luką ištrauka (Lk 6, 20–23). Taikydami siūlomą analizės būdą mokiniai gebės interpretuoti Šv. Rašto tekstus skirtingais etapais (nusakyti emocinį ryšį, nustatyti pasakojimo veikėjus, įvykius, prasmes, apibūdinti teologinę ištraukos mintį ir ją suaktualinti).

Atsisiųsti Peržiūrėta: 877629
Biblija ir didžiųjų civilizacijų pėdsakai. Papildomi skaitiniai

Pažado žeme Dievo tautai tapo Kanaanas – nedidelis, gana siauras žemės ruožas prie rytinio Viduržemio jūros pakraščio. Kanaane gyveno daug įvairių tautų turinčių savas kultūras ir religijas. Pamažu Dievo tauta čia įsigalėjo ir įkūrė Izraelio valstybę. X a. pr. Kr. ji skilo į dvi dalis – šiaurinę Izraelio karalystę su sostine Samarija ir pietinę Judo karalystę su Jeruzale.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 876891
t_646-82de768004ed5117bee5ca1a7a50c111.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 877516