is desktop
Titulinis
Tematika: Mes bendraujame
Tema: Kultūrų įvairovė ir dialogas

Kultūrų įvairovė ir dialogas

Jau turi pakankamai patirties, kad suvoktum: požiūrių, vertybių, tradicijų skirtingumas neretai tampa rimtų konfliktų priežastimi. Pykstasi ne tik atskiri individai, bet ir tautos, valstybės. Kaip tai pakeisti? Kaip mąstyti ir elgtis, kad skirtingos kultūros galėtų darniai sugyventi neužgoždamos ir neišnaudodamos vienos kitų, bet, priešingai, praturtindamos? Kokia pagrindinė taikos sąlyga?

Mokymosi objektai:

172-2d3d44b0352a136d8a58f7535934f343.jpg
Kultūrų įvairovė ir dialogas. Demonstracinis objektas

Tarpkultūrinio bendravimo gebėjimų reikia ne tik norint užmegzti dialogą, bet ir suvokti kultūrinį savo, kaip europiečio, tapatumą, tautų, vertybių, religijų įvairovę. Skatinama diskutuoti, kaip išvengti kultūrinių stereotipų ir siekti tarpusavio dialogo (pagal Johaną Rau).

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005781
Kultūrų įvairovė ir dialogas. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. „Kas aš esu“. Šis mokymosi metodas pagrįstas natūraliu žmogaus gebėjimu gretinti daiktus, kurie iš tikrųjų ne visada panašūs, ir kurti metaforas.

2 užduotis. Šventės ar atmintinos dienos lankstinuko kūrimas. Taikydami šį kūrybinį metodą mokiniai turi sukurti produktą arba pristatymą, kuris patenkintų kokį nors poreikį arba išspręstų problemą.

3 užduotis. „Visi lygūs“. Trumpametražio filmo scenarijaus kūrimas. Tai kūrybinio mąstymo gerinimo metodas, mokantis kurti įsimintinus vaizdinius, sieti juos, kad išeitų rišli visuma.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005765
Kultūrų įvairovė ir dialogas. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). „Ar girdi tai, ką aš girdžiu?" Tai metodas, padedantis suvokti teksto turinį, ugdantis skaitymo, atpasakojimo, klausymosi ir klausimų kėlimo gebėjimus.

2 užduotis (vidutiniška). „Nuomonės taburetė“. Šis metodas moko aktyviai dalyvauti diskusijoje, nenukrypti nuo temos ir į ją įsigilinti, pagrįsti nuomonę faktais, įsitikinimais, vertybėmis.

3 užduotis (sunki). „Dialogas apie teisingumą“. Taikydami šį problemų sprendimo bendradarbiaujant metodą mokiniai interpretuoja filosofinę teisingumo sampratą ir nesuinteresuotai svarsto interesų konflikto alternatyvas, kad paaiškintų pasaulio paveldo apsaugos karo metu situaciją ir atsakytų į sudėtingą klausimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005765
Diana Janušauskienė. Vertybinės nuostatos tautinių mažumų atžvilgiu. Papildomi skaitiniai

Straipsnyje nagrinėjama tolerancijos, kaip pamatinės socialinės vertybės, samprata ir jos raiška Lietuvos visuomenėje. Tolerancija „kitokiems“ visuomenės nariams neabejotinai yra vienas svarbiausių demokratinių Europos visuomenių vertybinių sistemų elementų. Tolerancijos lygis yra kintantis ir priklauso nuo daugybės veiksnių. Šiame straipsnyje ypač daug dėmesio skiriama urbanizacijos, daugiatautiškumo ir tautinės tolerancijos
sąsajoms. Nagrinėjant Lietuvos situaciją, remiamasi pastarųjų metų sociologiniais tyrimais, nagrinėjamas tautinės sanklodos Vilniuje ir visoje Lietuvoje kitimas bei susiformavusios bendrabūvio tradicijos.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1002235
t_172-b803fe9e8577c6706f480f83dc8ccce3.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005537