is desktop
Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Tolerancija (pagal L. Donskį)

Tolerancija (pagal L. Donskį)

Yra žmonių, sakančių, kad tolerancija – tai tiesiog abejingumas. Jei patyrinėsime reiškinį atidžiau, matysime, kad šios dvi nuostatos viena kitai prieštarauja. Filosofas L. Donskis primena apie tolerancijos tradicijos šaknis: pakantumas kaip vertybė visų pirma įsitvirtino Nyderlanduose 17 amžiuje. Tolerancijos idėja gimė neabejingų žmonių širdyse ir protuose: visų pirma ji buvo skirta vyrams ir moterims, persekiotiems dėl savo tikėjimo ar pažiūrų, apginti. Sunku tam nepritarti, ar ne?

Mokymosi objektai:

348-75d5032b7561ad7f749f412c7b7356d5.jpg
Tolerancija (pagal L. Donskį). Demonstracinis objektas

Šis mokymosi objektas skatina filosofiškai interpretuoti tolerancijos sampratą. Daug dėmesio skiriama pokalbiui apie toleranciją be pykčio su akademiku, filosofijos mokslų daktaru Leonidu Donskiu. Akademikas aiškina tolerancijos atsiradimo istoriją, supažindina su filosofais, kurių indėlis skleidžiant ir puoselėjant modernios visuomenės toleranciją didžiausias. Analizuojamas tolerancijos ribų klausimas, asmenybės ugdymo galimybės.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006634
Tolerancija. Kūrybinės užduotys

1 užduotisMinčių žemėlapis Tolerantiškas žmogus. Šis metodas padeda gerinti suvokimą ir žinių taikymo gebėjimus. Interpretuojant nuotrauką ir filosofo citatą etinė sąvoka paverčiama idealios asmenybės bruožų vaizdiniais.

2 užduotis. Aforizmo kūrimas minint Tolerancijos dieną. Ši praktinė užduotis padeda mokytis kurti įsimintiną reklaminį tekstą ir plakatą atsižvelgiant į auditoriją ir progą.

3 užduotisEsė Apie toleranciją kūrimas. Mokiniai susipažįsta su trimis esė rašymo strategijomis ir taikydami vieną iš jų vaizdingai išdėsto savo mintis apie toleranciją.Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006403
Tolerancija. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Dialogas. Kas yra praktinė tolerancija? Tai metodas, pagrįstas natūraliu gebėjimu gretinti dalykus, kurie iš tikrųjų nepanašūs, t. y. aptarti toleranciją ir santuoką kaip žmonių santykių idealybės ir realybės priešpriešą.

2 užduotis (vidutiniška). Lyginimas: du žemynai, dvi tolerancijos tradicijos. Taikydami šį mokymosi metodą mokiniai atlieka lyginamąją amerikiečių ir europiečių visuomenės kultūros analizę, remdamiesi kriterijais apibūdina kiekvieną iš jų ir nustato panašumus bei skirtumus.

3 užduotis (sunki). Išvadų darymas: tolerancijos sampratos dvilypumas, jos vertė ir grėsmė. Tai prasmingo skaitymo metodas, kurį taikydami mokiniai remiasi Leonido Donskio straipsnio Tolerancija – tai kasdieniai išmėginimai teiginiais, padedančiais rasti ir įvertinti įrodymus, apgalvotai paaiškinti tolerancijos vertę ir grėsmę.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006553
Artimo meilė. Papildomi skaitiniai

Yra keturios pagrindinės ir trys dieviškosios dorybės. Dieviškosios - tai tikėjimas, viltis ir meilė. Karitatyvinė, arba artimo, meilė dabar reiškia tiesiog tai, kas anksčiau buvo vadinama „išmalda" - dalijimu vargšams. Iš pradžių šis žodis turėjo kur kas platesnę reikšmę...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006085
Romanas Plečkaitis. Tolerancija. Papildomi skaitiniai

Romanas Plečkaitis – lietuvių filosofas, logikas, filosofijos istorijos tyrinėtojas. Tolerancijos objektas negali būti tai, kas patinka, malonu, kam pritariame. Kas patinka, to geidžiame, o ne toleruojame. Todėl ir nesakome, kad toleruojame madą, kuria sekame, kad toleruojame bičiulį, kuris mums mielas ir visuomet laukiamas...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005803
Tolerancija – tai kasdieniai išmėginimai. Papildomi skaitiniai

Leonidas Donskis savo straipsnyje Tolerancija - tai kasdieniniai išmėginimai kritiškai svarsto, kodėl tolerancijos samprata tapo sukarikatūrinta, prarado autentišką prasmę mūsų visuomenės viešajame diskurse ir Vakarų biurokratų kalboje.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005794
t_348-76ecb60895848cf1fc147c564478a112.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006620