is desktop
Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblijos krašto papročiai

Biblijos krašto papročiai

Papročiai – tai elgesys ar veiksmai, kurių žmonės laikosi. Susipažinęs su Biblijos laikais vyravusiais papročiais, geriau suprasi, kodėl Jėzaus Kristaus mokymui taip priešinosi įtakingieji fariziejai, aiškiau pajausi permainų, kurias Dievo Sūnus atnešė į žmonių gyvenimus bei širdis, mastą ir gylį.

Mokymosi objektai:

768-a3947fe60ac78d0c1fde236633a0f740.jpg
Biblijos krašto papročiai. Demonstracinis objektas

Papročiai yra įprasti žmonių poelgiai, kurie ilgainiui tampa visuomenės ar jos gyvenimo dalies norma ir išlaikoma arba išnyksta bėgant amžiams. Nagrinėdamas šį mokymosi objektą aiškinsiesi, kaip suprasti Biblijos papročius, kaip teisingai juos aiškinti Šventojo Rašto šviesoje. Mokymasis padės pažinti to meto gyvensenos ir elgsenos bruožus. Susipažinsi su sužadėtuvių, santuokos apeigomis. Nagrinėsi mirties bausmę, laidojimo papročius, ritualinius apsiplovimus, religinius ritualus, kunigų aprangą. Mąstysi, ką lemia tam tikri papročiai: atveria ar uždaro širdį Dievo Sūnaus akivaizdoje.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005989
Kaip atrasti savo būtybės vienovę?. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Sukurti atnašų maldą šventosioms Mišioms.

2 užduotis. Sukurti sveikinimą (linkėjimą) jauniesiems vestuvių proga.

3 užduotis. Remiantis pasiūlytomis straipsnių ištraukomis sukurti esė pagal V. Franklio iškeltą klausimą: „Kaip atrasti savo būtybės vienovę?“

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005784
Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu (Mt 23, 1–12). Perskaityti Naujojo Testamento ištrauką apie fariziejų tuštybę ir Jėzaus mokymą, suformuluoti moralinę problemą, kelti moralės klausimus.

2 užduotis (vidutiniška). Istorinė kritinė teksto analizė (Mt 26, 6–13 ). Perskaityti Naujojo Testamento ištrauką, išanalizuoti ją pagal lentelėje pateiktus aspektus ir klausimus, pagrįsti, kad evangelijose aprašomas Jėzaus susitikimas su moterimi yra tikras įvykis.

3 užduotis (sunki). Teksto analizė. Skaistaus gyvenimo deklaracijos kūrimas.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005784
Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip... Papildomi skaitiniai

„Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos..."

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006114
Juozapas metėsi savo tėvui ant veido, jį bučiavo ir verkė. Papildomi skaitiniai

"Juozapas metėsi savo tėvui ant veido, jį bučiavo ir verkė. Gydytojams, buvusiems jo tarnyboje, Juozapas įsakė išbalzamuoti jo tėvą, ir gydytojai išbalzamavo Izraelį. Tam jie paskyrė keturiasdešimt dienų, nes tiek laiko pareikalauja išbalzamavimas. Ir egiptiečiai jo gedėjo septyniasdešimt dienų..."

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005492
Apie liturginių drabužių istoriją ir reikšmę. Papildomi skaitiniai

 ...Mozė Mitkevičius klausytojams pasakojo apie liturginių drabužių sakralią paskirtį. Apžvalga, tikėdamasi savo skaitytojų susidomėjimo, dalijasi paskaitos įspūdžiais. Apie liturginių drabužių istoriją ir reikšmę Bažnytinio paveldo muziejaus surengtoje paskaitoje pasakojo diakonas Mozė Mitkevičius.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006114
Nutylima tema: „Ir du taps vienu kūnu...“. Papildomi skaitiniai

Vieną jūsų laiškų pasirinkome atspirties tašku pokalbiui su Gamingo (Austrija) Tarptautinio šeimos ir santuokos instituto psichologijos profesoriumi Gintautu Vaitoška.  Esu jaunas vaikinas, man 23 metai. Šiuo metu išgyvenu ieškojimų laikotarpį, bandau išsiaiškinti ir suprasti, kaip teisingai ir prasmingai gyventi...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005491
t_768-3a46bd3d23d23e00b16c07462d01cde0.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006458