is desktop

Žinynas

Magija

Magija (lot. magia < gr. mageia – kerai, burtai) – apeigos, susijusios su žmogaus gebėjimu paslaptingomis priemonėmis valdyti gamtos ir dieviškas jėgas, daugelio senovės pagoniškų, rytietiškų religijų kultų dalis.

Peržiūrėta: 685

Mahajana

Mahajana (skr. didysis vežimas, platusis kelias), viena iš dviejų budizmo krypčių, aiškinanti, kad visatoje viešpatauja absoliuti tuštuma (šūnja). Buda traktuojamas ne kaip konkretus žmogus, o kaip kosminis principas, viso, kas egzistuoja, giliausia prigimtis, pirmiausia pasireiškianti per bodisatvas (tobulybę pasiekusius žmones, kurie gyvena tam, kad padėtų ir kitiems žmonėms išsigelbėti). (Religijotyros žinynas / sud. R. Petraitis. Vilnius: Mintis, 1991)

Peržiūrėta: 633

Markas Aurelijus

Markas Aurelijus Antoninas Augustas (121–180), plačiai žinomas tiesiog kaip Markas Aurelijus, buvo Romos stoikas, vienas žymiausių Antoninų dinastijos imperatorių, valdęs nuo 161 m. iki mirties, karvedys. Po jo mirties rasti ir paskelbti graikų kalba rašyti užrašai Sau pačiam.

Peržiūrėta: 694

Martinas Liuteris Kingas Jaunesnysis

Martinas Liuteris Kingas Jaunesnysis (angl. Martin Luther King Jr., 1929 m. sausio 15 d. – 1968 m. balandžio 4 d.) – amerikiečių dvasininkas, įžymus afroamerikiečių pilietinių teisių judėjimo lyderis ir aktyvistas. Jo pagrindinis tikslas buvo užtikrinti Jungtinėse Valstijose pilietinių teisių srities progresą. M. Liuteris Kingas tapo žmogaus teisių judėjimo autoritetu – jis dviejų krikščionių bažnyčių pripažintas kankiniu. Kingas vadovavo 1955 m. Montgomerio autobusų boikotui, taip pat prisidėjo 1957 m. įkuriant Krikščioniškojo vadovavimo Pietų konferencijos organizaciją, buvo pirmasis šios organizacijos prezidentas. Kingas vadovavo 1963 m. demonstracijai Vašingtone, kurioje pasakė kalbą „Aš turiu svajonę”. Savo kalboje jis kvietė visuomenę būti sąmoningesnę, suprasti pilietinių teisių judėjimo svarbą. Dėl šios kalbos Martinas Liuteris Kingas pripažintas vienu geriausių oratorių Jungtinių Amerikos Valstijų istorijoje.

1964 m. Kingas tapo jauniausiu žmogumi, kuris gavo Nobelio taikos premiją. Premija jam įteikta už darbą ir pastangas pilietinio nepaklusnumo akcijomis ir kitomis taikiomis priemonėmis užkirsti kelią rasinei segregacijai ir diskriminacijai. 1968 m. Kingas taip pat sutelkė dėmesį į skurdo mažinimą ir Vietnamo karo užbaigimą. Kingas buvo nužudytas 1968 m. balandžio 4 d. Memfyje, Tenesio valstijoje. Po mirties 1977 m. buvo apdovanotas Prezidento laisvės medaliu ir 2004 m. Kongreso aukso medaliu. Nuo 1986 m. JAV minima Martino Liuterio Kingo atminimo diena.

Peržiūrėta: 1531