is desktop

Žinynas

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija

Tarptautinė konvencija (sutartis), nustatanti civilines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines vaikų teises. Šiame tarptautiniame teisės akte įtvirtintas pamatinis vaikų teisių apsaugos principas, t. y. vaiko interesų viršenybės principas; principo ištakos – 1959 m. JT Vaiko teisių deklaracijos preambulėje, kurioje pabrėžiama visos žmonijos pareiga vaikui duoti viską, ką ji turi geriausia.

Peržiūrėta: 309

Juslumas

Juslumas – kūniška reakcija į kitos lyties asmens lytines vertes.

Peržiūrėta: 273