is desktop
Titulinis
Visos temos

Visos temos

Judėjų tikėjimas

Kadaise Lietuva vadinta šiaurės Jeruzale. Kodėl? Kokius pėdsakus paliko nuo Gedimino laikų mūsų šalyje gyvenę žydų tautybės žmonės? Ko galima pasimokyti iš tautos, tūkstančius metų kantriai ir atkakliai saugančios savo tikėjimą, apeigas ir papročius?

Islamas. Tradicijos ir naujovės

Ar žinojai, kad norint tapti musulmonu, tereikia sąmoningai dviejų musulmonų akivaizdoje ištarti: „Nėra kito Dievo išskyrus Alachą, o jo pranašas yra Mahometas.“? Musulmonai vadovaujasi Koranu, Šventuoju Raštu, kuriame aptariamos ne tik tikėjimo tiesos, bet ir įvairūs kasdienio gyvenimo aspektai, tokie kaip pagarba vyresniesiems, svetingumas, giminystės ryšiai, azartinių lošimų, svaigalų ir rūkymo draudimai.

Rytų religijos ir dvasingumas

Buda mokė „Aš tik žmogus... Ieškokite tiesos savyje“. Konfucijui svarbiausia buvo pagarba tėvams ir tradicijoms. Lao Dzė rūpėjo universalios chi energijos srautų judėjimas. Vedos tūkstančius metų mirtingiems, klystantiems žmonėms pasakoja apie pagrindinį dievišką visatos sąrangos principą Brahmaną... Bet kuriam atviros širdies ir proto žmogui Rytų religijų turtingumas ir gylis gali kelti tik pagarbią nuostabą: žmonija savo siela rūpinasi tokia daugybe būdų!

Biblija - gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas

Biblija prikelia žmogų naujam, dvasiniam gyvenimui. Biblijos žodinė ir dvasinė prasmės skleidžiasi pamažu, taigi į jas gilintis gali visą savo amžių. Pagrindinė Naujojo testamento žinia – Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas, tikintiesiems dovanojantis amžinojo gyvenimo galimybę. Evangelijose gausu įkvepiančių istorijų apie Jėzaus asmenį ir mokymą. Apaštalų darbai leidžia prisilieti prie krikšioniškosios Bažnyčios gimimo ištakų.

Biblija - gyvenimo Knyga: Senasis Testamentas

Senąjį testamentą šventa knyga laiko net keturios religinės konfesijos – judėjai, katalikai, protestantai, ortodoksai. Šventajame Rašte besiskleidžianti dramatiška, nuostabi, nuolat atnaujinama Dievo ir žmogaus sandoros istorija buvo ir tebėra milijonų žmonių įkvėpimo šaltinis. Gilinantis į Senojo testamento dvasines ir istorines kūrimo aplinkybes veriasi nauji tikėjimo horizontai.

Pažadėtoji Žemė: Dievo tautos pašaukimas

Norint geriau suprasti Biblijoje minimų įvykių prasmę, verta atidžiau patyrinėti Artimųjų Rytų gamtą ir kultūrą. Kas paskatino Abraomą ir jo palikuonis tapti klajokliais? Kokios dovanos ir kokie išbandymai lydėjo Mozę ir izraelitus, 40 metų klaidžiojusius dykumoje? Kuo tautą į Pažadėtąją žemę atvedęs tikėjimas skyrėsi nuo tikėjimų gamtos jėgomis?

Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė

Jau žinai, kad Biblija gali būti suprantama įvairiai: kaip istorinių įvykių aprašymas, kaip dvasinių tiesų ir prasmių šaltinis. Pasiekę Pažadėtąją Žemę, Kanaaną, izraelitai čia įkūrė Jungtinę Izraelio Karalystę, kurią vadino Dievo Karalyste. Naują šios sąvokos prasmę atskleidžia Evangelijos ir Apreiškimo Jonui knyga: Pažado Žemės neberiboja geografija ir laikas – Dievo Karalystė, arba Dangiškoji Jeruzalė, yra amžinybėje.

Biblijos krašto papročiai

Papročiai – tai elgesys ar veiksmai, kurių žmonės laikosi. Susipažinęs su Biblijos laikais vyravusiais papročiais, geriau suprasi, kodėl Jėzaus Kristaus mokymui taip priešinosi įtakingieji fariziejai, aiškiau pajausi permainų, kurias Dievo Sūnus atnešė į žmonių gyvenimus bei širdis, mastą ir gylį.

Biblijos struktūra ir žanrai

Kas yra Biblijos autorius? Dievas ir visa virtinė ypatingų žmonių, išgirdusių ir atsiliepusių į Dievo balsą. Šventasis Raštas kurtas ne vieną amžių. Sužinok, kokios rašytinės tradicijos veikė Biblijos tekstus, kokiais literatūriniais žanrais ji parašyta, o svarbiausia – kaip Bibliją skaityti ir suprasti, kad Šventasis Raštas virstų gyva tavo gyvenimo dalimi.

Senojo Testamento pranašai

Būti pranašu – nelengvas pašaukimas. Biblija mini gausų būrį pranašų, kurie, nepaisydami sunkumų ir pavojų gyvybei, skleidė žmonėms Dievo valią bei visomis išgalėmis stengėsi padėti žmonėms priartėti prie tikėjimo tiesų. Pamąstyk, kuo pranašai svarbūs žmonijai. Pasimokyk iš jų drąsos tikėti.