is desktop
Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Pažadėtoji Žemė: Dievo tautos pašaukimas

Pažadėtoji Žemė: Dievo tautos pašaukimas

Norint geriau suprasti Biblijoje minimų įvykių prasmę, verta atidžiau patyrinėti Artimųjų Rytų gamtą ir kultūrą. Kas paskatino Abraomą ir jo palikuonis tapti klajokliais? Kokios dovanos ir kokie išbandymai lydėjo Mozę ir izraelitus, 40 metų klaidžiojusius dykumoje? Kuo tautą į Pažadėtąją žemę atvedęs tikėjimas skyrėsi nuo tikėjimų gamtos jėgomis?

Mokymosi objektai:

271-ab3f5484e22900b508a58f4711de8d0d.jpg
Pažadėtoji Žemė: Dievo tautos pašaukimas. Demonstracinis objektas

Mokymosi objektas apie Dievo tautos pašaukimą ir kelionę į Pažadėtąją žemę skatina pažinti Biblijos krašto gamtą ir kultūrą, suprasti Senojo Testamento Penkiaknygės įvykius kaip Dievo apsireiškimo ženklus – istorinio tikėjimo pradžią, kuris skyrėsi nuo kitų Artimųjų Rytų gamtos religijų.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 897226
Pažadėtosios žemės mįslės. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Emocinis atsiliepimas į Dievo Žodį. Vienas iš būdų Biblijos įvykiams susieti su savo gyvenimu − pildyti trijų dalių skaitymo dienoraštį: Dienos skaitinys; Mokinio įspūdžiai; Laiškas, malda; Data; Vardas, pavardė, klasė; Kūrėjui arba šventajam.

2 užduotis. Pažadėtosios žemės mįslės. Naudojantis archeologinių atradimų nuotrauka ir straipsnio duomenimis iškelti hipotezę, kodėl atsirado žmogaus kojų pavidalo statinių Pažadėtoje žemėje, ir raštu paaiškinti, ką jie liudija apie Senojo Testamento įvykius.

3 užduotis. Kūrybinė raiška metaforomis Šventojo Rašto motyvais. Perskaityti mąstymo metaforomis pavyzdį − A. Jasmono eilėraštį „Aš paliečiau Tave“ – ir atlikti užduotį „Kūrėjo ir kūrinio santykio raiška metaforomis“. 

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896308
Teksto dvasinės prasmės interpretacija. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Gyvenimo klausimų kėlimas remiantis Šventuoju Raštu. 

2 užduotis (vidutiniška). Istorinė kritinė teksto analizė: perskaityti Senojo Testamento ištrauką, išanalizuoti pagal lentelėje nurodytus aspektus ir klausimus, pagrįsti šios Šventojo Rašto ištraukos reikšmę krikščioniui šiandien.

3 užduotis (sunki). Teksto dvasinės prasmės tipologinė, moralinė, mistinė interpretacija.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 897021
Derlingojo pusmėnulio žemėlapis. Papildomi skaitiniai

Derlingojo pusmėnulio žemėlapis.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896308
Bandymas garbinti Jahvę ir Baalą. Papildomi skaitiniai

Bandymas garbinti Jahvę ir Baalą. Žemdirbiai yra praktiški žmonės. Jie gamtą ne tik gerbia, bet ir myli. Derlingojo pusmėnulio kraštų žemdirbiai buvo ne tik praktiški, ne tik gerbė ir mylėjo gamtą, bet ir garbino ją. Gamta jiems buvo dievybės apraiška. Gamtos garbinimas buvo praktiška žemdirbių religija. Baalas buvo laikomas Kanaano žemės šeimininku. Jam priklausė žemė, dirvos ir lankos, – jis rūpinosi lietumi, kuris pažadina grūdus dirvoje ir žolę lankoje. Kadangi Baalui priklausė žemė ir jis rūpinosi...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896308
Izraeliečiai ima lankyti Kanaano mokyklą. Papildomi skaitiniai

Istorija liudija, kad daugelis pergalingų tautų, nugalėjusios ginklu pranašesnes tautas, pasidavė nugalėtųjų tautų kultūrai. Pavyzdžiu galima imti senovės Mesopotamiją. Šauni šumerų kultūra buvo užgožta puoliųjų semitinės kilmės akadų. Akadai, Sargono I vadovaujami, sukūrė pasaulinėje istorijoje pirmąją imperiją. Tačiau akadiečiai pasidavė visapusiškai šumerų kultūrai. Panašiai nutiko ir Romos imperijai...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896308
t_271-881398565fa8bc316c75135125e424e2.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896939