is desktop
Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Biblija - gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas

Biblija - gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas

Biblija prikelia žmogų naujam, dvasiniam gyvenimui. Biblijos žodinė ir dvasinė prasmės skleidžiasi pamažu, taigi į jas gilintis gali visą savo amžių. Pagrindinė Naujojo testamento žinia – Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas, tikintiesiems dovanojantis amžinojo gyvenimo galimybę. Evangelijose gausu įkvepiančių istorijų apie Jėzaus asmenį ir mokymą. Apaštalų darbai leidžia prisilieti prie krikšioniškosios Bažnyčios gimimo ištakų.

Mokymosi objektai:

366-981dac27a452d9374505e4da7c6b9493.jpg
Biblija – gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas. Demonstracinis objektas

Šis mokymosi objektas padės suprasti, kodėl Jėzus Kristus yra Dievo pažadų išsipildymas. Supažindinama su naujai įkurtos Jėzaus Kristaus Bažnyčios ypatumais. Aiškinama, kaip buvo užrašomos evangelijos ir kas joms būdinga. Supažindinama su Naujojo Testamento užrašymo tyrimais. Pristatomas Naujojo Testamento kanonas ir raštai. Aiškinama, kaip suprasti Dievo Žodį, kokios prasmės slypi Šv. Rašte. 

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006581
„Dievo Karalystės iššūkis“. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Evangelistų žinios perteikimas šiandien. Prisiminęs keturių evangelistų skelbiamą žinią apie Jėzų Kristų mokinys parašo 7–10 sakinių, kaip šiandien skelbtų šių laikų pasauliui Gerąją Naujieną. Kokiais žodžiais prabiltų į šių laikų žmogų? Skelbiamoje žinioje turi atsispindėti pagrindinė evangelisto mintis.

2 užduotis. Reklaminio lankstinuko kūrimas. Reikia sukurti reklaminį lankstinuką apie Naujojo Testamento knygą. Perskaitę jį žmonės turėtų patikėti, kad ši Knyga – gyvenimo knyga, kad ji – Dievo meilės laiškas kiekvienam iš mūsų, kad tai Knyga, kurioje sutinkamas asmeninis mūsų Gelbėtojas, atkuriantis mumyse tai, kas buvo sunaikinta nuodėmės.

3 užduotis. „Dievo Karalystės iššūkis“. Reikia parašyti kvietimą į laikraštį remiantis Jėzaus žodžiais arba pasakojimu apie ekspediciją į Šiaurės ašigalį ir numatyti savo, draugų, Jėzaus reakciją į šį kvietimą. Mokiniai skatinami suprasti, kuo skiriasi Jėzaus „siauras kelias į gyvenimą“ nuo „plataus kelio“, kurį siūlo jaunimui pasaulis.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005760
Biblija - gyvenimo Knyga: Naujasis Testamentas. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Naujojo Testamento ištraukos interpretacija. Remiantis Naujojo Testamento ištrauka (Lk 6, 39–45) nusakyti moralinę palyginimo prasmę. Suformuluoti moralinį mokymą – patarimą, pamokymą, pasiūlymą. Pateikti pavyzdžių, kaip Jėzaus palyginimo moralinė prasmė atsispindi šių laikų gyvenime.

2 užduotis (vidutiniška). Mąstymo nuoseklumas ir pagrįstumas. Perskaityti Naglio Kardelio straipsnį „Naujasis ateizmas" ir pagal nurodymus užpildyti lentelę, padaryti išvadas, kodėl ateizmas yra nepagrįstas.

3 užduotis (sunki). Problemų analizė. Perskaičius Evangelijos pagal Joną ištrauką (Jn 2, 13–22) išvardyti joje iškeltas problemas, apmąstyti ir nurodyti jų atsiradimo priežastis.

Nurodyti šių dienų visuomenės problemas, susijusias su požiūriu į Bažnyčią, pateikti pavyzdžių. Analizuoti ir siūlyti būdus, kaip būtų galima šį požiūrį keisti.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005760
Kaip Jėzus skelbtų Evangeliją šiandien. Papildomi skaitiniai

Lapkričio 9–10 dienomis Kaune vyko tradicinis Jaunimo sielovados forumas tema „Kaip Jėzus Kristus skelbtų Gerąją Naujieną šiandien?“ Į jį pasidalinti patirtimi atvyko kun. Ericas Jacquinet, Popiežiškosios pasauliečių tarybos jaunimo skyriaus vadovas. Siūlome perskaityti jo konferenciją, sakytą forumo metu...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006121
Raktas į Naujajį Testamentą. Papildomi skaitiniai

Jėzus iš Nazareto - istorinis Jėzus, gimė maždaug 6-aisiais metais po Kristaus. Iš izraelitų tautos Jis išsirenka apaštalus, kurie tampa Jo mokiniais.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005760
t_366-6adc13f66beba1d4429b0d07e1427ced.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006391