is desktop
Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė

Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė

Jau žinai, kad Biblija gali būti suprantama įvairiai: kaip istorinių įvykių aprašymas, kaip dvasinių tiesų ir prasmių šaltinis. Pasiekę Pažadėtąją Žemę, Kanaaną, izraelitai čia įkūrė Jungtinę Izraelio Karalystę, kurią vadino Dievo Karalyste. Naują šios sąvokos prasmę atskleidžia Evangelijos ir Apreiškimo Jonui knyga: Pažado Žemės neberiboja geografija ir laikas – Dievo Karalystė, arba Dangiškoji Jeruzalė, yra amžinybėje.

Mokymosi objektai:

307-4b31ad427ea3970113786389a58ef891.jpg
Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė. Demonstracinis objektas

Antras mokymosi objektas apie Pažadėtąją žemę skatina aptarti Jungtinės Izraelio Karalystės tūkstantmečio laikotarpį prieš Kristų ir Jėzaus misijos reikšmę. Biblija aiškinama istoriniu ir teologiniu požiūriu: archeologiniai radiniai liudija, kad Dievo Karalystė buvo kuriama Pažadėtoje žemėje, o evangelijos ir Apreiškimo Jonui knyga – kad Dangiškoji Jeruzalė yra Dievo karalystė amžinybėje. 

Atsisiųsti Peržiūrėta: 877801
Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Meditacinis Šventojo Rašto teksto skaitymas.

2 užduotis. Psalmės kūrimas.

3 užduotis. Kūrybinė teksto raiška. Šventojo Rašto įžvalgų pritaikymas naujai veiklai, poelgiams.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 876883
Pažadėtoji Žemė: Dievo Karalystė. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu (1 Sam 18, 17–23). Perskaityti Senojo Testamento ištrauką apie Dovydo vedybas ir suformuluoti moralinę problemą, kelti moralės klausimus.

2 užduotis (vidutiniška). Istorinė kritinė teksto analizė (Mt 22, 23–33). Perskaityti Naujojo Testamento ištrauką, išanalizuoti pagal lentelėje pateiktus aspektus bei klausimus ir pagrįsti, kad Jėzaus Dievo Karalystės skelbimas Evangelijose nėra mitas.

3 užduotis (sunki). Teksto dvasinės prasmės interpretacija (Apr 21, 1–4). Pabandyti interperetuoti, ką šis išganymo istorijos įvykis – naujosios Jeruzalės apreiškimas apaštalui Jonui, aprašytas cituojamoje Šventojo Rašto ištraukoje, – reiškia trejopu dvasiniu (tipologiniu, moraliniu ir mistiniu) požiūriu pagal Katalikų Bažnyčios Tradiciją.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 876883
t_307-a7b2d29b5515e23283688af533f58929.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 877514