is desktop
Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra

Etiketas ir kultūra

Dėkoju visiems, kurie savo gyvenimo stiliumi, elgsena, darbais prisideda propaguojant gėrį, grožį, tinkamus žmonių tarpusavio santykius, – rašo A. Lydeka.

Su kokiu bendravimu susiduriame kasdienybėje ir viešumoje? Sėkmingas, mandagus bendravimas, visapusiškas kitų kultūrų atstovų gero elgesio ir manierų pažinimas padeda išvengti netakto, atsikratyti stereotipinio mąstymo ir etnocentrinio uždarumo. Svarbu ugdytis suvokimą, kad tinkama išvaizda, mandagus elgesys ir tarpusavio santykių kultūra gerina gyvenimo kokybę, pašalina trukdžius užmegzti naujus kontaktus, padeda kurti tinkamą asmenybės įvaizdį, sužadina aplinkinių palankumą, sudaro tinkamas sąlygas bendravimui tarp partnerių.


Temos:

Kultūriniai etiketo savitumai

Kai įsitrauki į internetinį pokalbį su bendraamžiais, gyvenančiais pačiuose įvairiausiuose pasaulio kampeliuose, atrodo, kad internetas panaikino visas sienas. Kartu netrunki suvokti, kad kultūriniai skirtumai, formavęsi tūkstančius metų, niekur nedingo – tik dabar mes turime daug daugiau galimybių su jais susidurti. Nuo mūsų požiūrio priklauso pasaulio ateitis: neigsime vieni kitus ar džiaugsimės galinga papročių, tradicijų, kultūrų įvairove. Pirmas žingsnis kultūrų dialogo ir taikos link – pagarba savo ir kitų kultūroms.

Aprangos etiketas

Joks kostiumas ar puikiausia suknelė nepadės grubiai ar neetiškai besielgiančiam žmogui. Vis dėlto kodėl verta atkreipti dėmesį ir į tai, kaip atrodome? Mūsų apranga ne tik puošia ir šildo, bet ir siunčia aplinkiniams tam tikrus ženklus: kiekviena aplinka reikalauja savito atsako. Jei numosime į tai ranka, ir į mus gali būti numota. O juk nė vienas nenorime, kad taip nutiktų.

Bendravimo etiketas

Kaip bendrauja anglai? Kokias temas mėgsta aptarti susitikę prancūzai? Apie ką galėtum patylėti su japonu? Bendravimo etiketas – tai verbalinių ir neverbalinių ženklų ir gestų visuma. Įvairios kultūros turi savitumų, tačiau visas nerašytas taisykles vienija bendras tikslas: nutiesti tarp žmonių tiltą, padėti jiems iš tikrųjų susitikti. Tam būtina ugdyti pagarbą, toleranciją ir palankumą.

Pasitikrink ir įsivertink

Tematikos turinio supratimas tikrinamas ar vertinamas pagal tris skaitymo − teksto suvokimo gebėjimų grupes:

  • Informacijos demonstracijoje radimą (lengvos užduotys).
  • Demonstracijos teksto visumos supratimą ir interpretavimą (vidutinės užduotys).
  • Demonstracijos teksto turinio bei formos apmąstymą ir įvertinimą (sudėtingos užduotys).