is desktop
Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos

Pasaulio religijos

Be tikėjimo žmogus negali pažinti nei tikrojo gėrio, nei teisingumo, – teigia mąstytojas B. Paskalis.

Mokantis apie pasaulio religijas svarbu suprasti kiekvienos kultūros ir religijos savitumą, nelygstamą vertingumą. Siūloma lyginti tradicines religijas ir suprasti autentišką kultūrinį paveldą, įgyti naujų žinių ir kritiškai mąstyti apie naujojo religingumo apraiškas. Taip pat skatinama atsakinga toleranci¬ja visoms religijoms (religiniams fenomenams, tikėjimams, pasaulėžiūroms) ir jų išpažinėjams kaip pamatinė pilietinio tapatumo ir tarpkultūrinio dialogo vertybė.


Temos:

Biblija kaip sandoros istorija

Jei rytoj būtų tvanas, o naktį išgirstum Dievo balsą, kviečiantį statyti laivą, ar patikėtum kvietimu? Nojus nesuabejojo – ir tai tik viena iš nuostabių Dievo ir žmogaus sandoros istorijų, kurias pasakoja Biblija. Šios istorijos ne tik teikė vilties šimtams kartų, bet ir primena, kad esame atsakingi už nuolatinį, sąmoningą ryšį ne tik vieni su kitais, supančiu pasauliu, bet ir su Aukščiausiuoju.

Ortodoksija. Nuo Bizantijos iki Lietuvos

Ar kada girdėjai, kaip cerkvių varpai kviečia tikinčiuosius į pamaldas? Ar kada matei ikoną – šventą stačiatikių paveikslą? Stačiatikių, arba Rytų krikščionių, religijos ištakos siekia Jėzaus Kristaus laikus. Sužinok, kuo panašios ir kuo skiriasi Rytų ir Vakarų krikščionių doktrinos bei apeigos. Susipažink su glausta ortodoksų istorija, išgirsk apie sentikius, išmintinguosius vienuolius-senolius, unitus ir ekumenizmo judėjimą.

Judėjų tikėjimas

Kadaise Lietuva vadinta šiaurės Jeruzale. Kodėl? Kokius pėdsakus paliko nuo Gedimino laikų mūsų šalyje gyvenę žydų tautybės žmonės? Ko galima pasimokyti iš tautos, tūkstančius metų kantriai ir atkakliai saugančios savo tikėjimą, apeigas ir papročius?

Islamas. Tradicijos ir naujovės

Ar žinojai, kad norint tapti musulmonu, tereikia sąmoningai dviejų musulmonų akivaizdoje ištarti: „Nėra kito Dievo išskyrus Alachą, o jo pranašas yra Mahometas.“? Musulmonai vadovaujasi Koranu, Šventuoju Raštu, kuriame aptariamos ne tik tikėjimo tiesos, bet ir įvairūs kasdienio gyvenimo aspektai, tokie kaip pagarba vyresniesiems, svetingumas, giminystės ryšiai, azartinių lošimų, svaigalų ir rūkymo draudimai.