is desktop
Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Ortodoksija. Nuo Bizantijos iki Lietuvos

Ortodoksija. Nuo Bizantijos iki Lietuvos

Ar kada girdėjai, kaip cerkvių varpai kviečia tikinčiuosius į pamaldas? Ar kada matei ikoną – šventą stačiatikių paveikslą? Stačiatikių, arba Rytų krikščionių, religijos ištakos siekia Jėzaus Kristaus laikus. Sužinok, kuo panašios ir kuo skiriasi Rytų ir Vakarų krikščionių doktrinos bei apeigos. Susipažink su glausta ortodoksų istorija, išgirsk apie sentikius, išmintinguosius vienuolius-senolius, unitus ir ekumenizmo judėjimą.

Mokymosi objektai:

634-19993249a7ac965099a023b644679df5.jpg
Ortodoksija. Nuo Bizantijos iki Lietuvos. Demonstracinis objektas

Aptariama Rytų krikščionių bažnyčios kilmė, stačiatikių liturgijos ir bažnytinio meno pagrindai, ryšiai su Bizantijos kultūra, Konstantinopolio ir Romos kova dėl pirmenybės, Rytų ir Vakarų krikščionių panašumai ir skirtumai, Kijevo Rusios ir Rusijos stačiatikių bažnyčios istorijos gairės, sentikiai, stačiatikiai Lietuvoje, graikai, unitai ir ekumenizmas.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006167
Ortodoksija. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. „Užrašų knygelė“. Vaizdo siužeto peržiūra ir įsivaizduojamo interviu su stačiatikių dvasininku kūrimas.

2 užduotis. Stačiatikų cerkvė. Įspūdžių, patiriamų cerkvėse, raiška metaforomis.

3 užduotis. Esė apie krikščionis vienijančias evangelines vertybes. Vaizdo siužeto peržūra.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005760
Ortodoksija. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Atpažinkime Rytų bažnyčias. Įvairių Rytų krikščionių bendruomenių religinių apeigų ir maldos namų lyginimas.

2 užduotis (vidutiniška). Rytų ir Vakarų bažnyčių lyginimas. Pažintis su svarbiausiais teologiniais, liturginiais ir praktiniais stačiatikių ir katalikų bažnyčių skirtumais.

3 užduotis (sunki). Esė „Rytų ir Vakarų bažnyčių bendrystė XXI amžiuje“. Pažintis su kardinolo Valterio Kaperio mintimis ir mokinių samprotavimas apie bendrąsias vertybes ir šiuolaikinį ekumeninį bendradarbiavimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005760
Ikonoklazmas. Papildomi skaitiniai

„Atvaizdai, simboliniais ženklais pradėję rodytis krikščionybėje apie 230 metus, Bizantijoje pradeda klestėti ir tampa neatsiejama liturgijos ir teologijos dalimi. Tyrinėtojai nežino, kokios priežastys paskatino 730 metais Konstantinopolio imperatorių išleisti dekretą, draudžiantį tapyti ir garbinti atvaizdus. Imperatorius ne tik išleido dekretą, oficialų dokumentą, bet ir pats, užlipęs prie savo rūmų vartų, kaltu numušė Kristaus atvaizdą...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005820
Ortodoksija. Nuo Bizantijos iki Lietuvos. Papildomi skaitiniai

1054 metais Romos popiežius Leonas IX atskyrė nuo Bažnyčios Konstantinopolio patriarchą Mykolą I Kerularijų dėl to, kad šis uždarinėjo Vakarų apeigų Bažnyčias, o tabernakulėse saugomas neraugintos duonos atnašas (ostijas), pašventintas Vakarų apeigose, įsakė išmesti. Atsakydamas į tai, patriarchas atskyrė nuo Bažnyčios popiežiaus legatus. Taip oficialiai įvyko didžioji schizma.

Patriarchas Mykolas I Kerularijus pradėjo uždarinėti Vakarų apeigų bažnyčias...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005760
Bažnyčios bendrystės link. Papildomi skaitiniai

Stiprėjančio individualizmo ir nacionalinių, rasinių bei religinių įtampų pilname pasaulyje krikščionys galėtų tapti autentišku konfliktų sprendimo pavyzdžiu, įsitikinęs buvęs Popiežiškosios krikščionių vienybės skatinimo tarybos pirmininkas. Tekstą skelbiame kiek sutrumpintą. Antrosios dalies laukite rytoj.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1003890
t_634-9305ca420b7d3c2c4c8fbbcec991f334.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005776