is desktop
Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Biblija kaip sandoros istorija

Biblija kaip sandoros istorija

Jei rytoj būtų tvanas, o naktį išgirstum Dievo balsą, kviečiantį statyti laivą, ar patikėtum kvietimu? Nojus nesuabejojo – ir tai tik viena iš nuostabių Dievo ir žmogaus sandoros istorijų, kurias pasakoja Biblija. Šios istorijos ne tik teikė vilties šimtams kartų, bet ir primena, kad esame atsakingi už nuolatinį, sąmoningą ryšį ne tik vieni su kitais, supančiu pasauliu, bet ir su Aukščiausiuoju.

Mokymosi objektai:

329-374d39ebcef562a4f9c43de5eb860e2d.jpg
Biblija kaip sandoros istorija. Demonstracinis objektas

Kas man yra Biblija? Kokie svarbiausi Šventojo Rašto veikėjai ir įvykiai, kokia jų sąsaja su mumis šiandien? Remiantis sandoros teologijos įžvalgomis aptariami svarbiausi Senojo Testamento ir Naujojo Testamento epizodai, atskleidžiantys išganymo istoriją per Dievo ir žmonių sutartis, vadinamąsias sandoras.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006667
Biblija kaip sandoros istorija. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Tvanas žemėje. Rašome kvietimą gyvuliams ir žmonėms.

2 užduotis. Kelionė su Moze. Dienoraščio rašymas.

3 užduotis. Sandoros elementai šv. Mišiose. Medžiagos rinkimas ir straipsnio rašymas.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005753
Biblija kaip sandoros istorija. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Senoji ir Naujoji sandoros. Būdingi elementai ir ženklai.

2 užduotis (vidutiniška). Senoji ir Naujoji sandoros. Palyginimas.

3 užduotis (sunki). Esė „Kaip Naujoji Sandora keičia mano gvyenimą?“

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005753
Dekalogas. Papildomi skaitiniai

Trečią mėnesį po išėjimo iš Egipto, jo pirmąją dieną, izraeliečiai atėjo į Sinajaus dykumą. Iškeliavę iš Refidimų, jie priėjo Sinajaus dykumą ir dykumoje apsistojo. Izraelis įsirengė stovyklą priešais kalną, ir Mozė užkopė pas Dievą. VIEŠPATS pašaukė Mozę nuo kalno, tardamas: „Taip kalbėsi Jokūbo namams ir paskelbsi Izraelio vaikams: 'Jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jus ant erelių sparnų ir pas save jus atsivedžiau. 

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006047
Mozės sandora. Papildomi skaitiniai

Kai VIEŠPATS pamatė, kad Mozė pasuko pasižiūrėti, Dievas pašaukė jį iš degančio krūmo: „Moze, Moze!“ – „Aš čia!“ – tas atsiliepė. Tada jis tarė: „Neik arčiau! Nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė! Aš esu Dievas tavo tėvo, – jis toliau kalbėjo, – Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo“. Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005426
Pranašų perspėjimai. Papildomi skaitiniai

Tada Izaijas pasakė Hezekijui: „Išgirski Galybių VIEŠPATIES žodį: 'Štai ateis dienos, kai visa, kas tik yra tavo rūmuose, visa, ką tavo protėviai yra sukrovę iki šios dienos, – visa bus išgabenta į Babiloną. Nieko neliks, – sako VIEŠPATS! Ir iš tavųjų palikuonių, kurių susilauksi, kai kurie bus paimti, – bus eunuchai Babilono karaliaus rūmuose!'“ (Iz 39, 5-7)

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005845
Sandoros su Nojumi ir Abraomu. Papildomi skaitiniai

Tuomet Dievas tarė Nojui ir su juo buvusiems sūnums: „Štai aš sudarau savo sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuonimis, su visais gyvūnais, esančiais su jumis, – paukščiais, galvijais ir visais su jumis buvusiais žemės gyvuliais, kurie tik išėjo iš arkos. Aš palaikysiu savo sandorą su jumis: niekad daugiau visi marieji gyvūnai nebus tvano vandenų išnaikinti, niekad daugiau nebus tvano žemei nuniokoti. 

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005780
Žmonių sugrįžimas pas Dievą. Papildomi skaitiniai

Kai Ezra verkdamas parpuolė kniūbsčia prieš VIEŠPATIES Namus, meldėsi ir išpažino kaltę, prie jo susibūrė didžiulė izraeliečių, – vyrų, moterų ir vaikų, – sueiga. Ir žmonės graudžiai verkė. Jehielio sūnus Šekanijas iš Elamo palikuonių kreipėsi į Ezrą, tardamas: „Mes iš tikrųjų nusižengėme savo Dievui, vesdami svetimtautes moteris iš šalies tautų. 

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005625
t_329-a2811c06d08d6cf2582ca19d149c96f5.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005744