is desktop
Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos

Pasaulio religijos

Be tikėjimo žmogus negali pažinti nei tikrojo gėrio, nei teisingumo, – teigia mąstytojas B. Paskalis.

Mokantis apie pasaulio religijas svarbu suprasti kiekvienos kultūros ir religijos savitumą, nelygstamą vertingumą. Siūloma lyginti tradicines religijas ir suprasti autentišką kultūrinį paveldą, įgyti naujų žinių ir kritiškai mąstyti apie naujojo religingumo apraiškas. Taip pat skatinama atsakinga toleranci¬ja visoms religijoms (religiniams fenomenams, tikėjimams, pasaulėžiūroms) ir jų išpažinėjams kaip pamatinė pilietinio tapatumo ir tarpkultūrinio dialogo vertybė.


Temos:

Rytų religijos ir dvasingumas

Buda mokė „Aš tik žmogus... Ieškokite tiesos savyje“. Konfucijui svarbiausia buvo pagarba tėvams ir tradicijoms. Lao Dzė rūpėjo universalios chi energijos srautų judėjimas. Vedos tūkstančius metų mirtingiems, klystantiems žmonėms pasakoja apie pagrindinį dievišką visatos sąrangos principą Brahmaną... Bet kuriam atviros širdies ir proto žmogui Rytų religijų turtingumas ir gylis gali kelti tik pagarbią nuostabą: žmonija savo siela rūpinasi tokia daugybe būdų!

Pasitikrink ir įsivertink

Tematikos turinio supratimas tikrinamas ar vertinamas pagal tris skaitymo − teksto suvokimo gebėjimų grupes:

  • Informacijos demonstracijoje radimą (lengvos užduotys).
  • Demonstracijos teksto visumos supratimą ir interpretavimą (vidutinės užduotys).
  • Demonstracijos teksto turinio bei formos apmąstymą ir įvertinimą (sudėtingos užduotys).

Įsivertinimo įrankis Voratinklis

Voratinklis yra svarbiausių kompetencijų ir pažangos įsivertinimo įrankis.