is desktop
Titulinis
Tematika: Šeima

Šeima

Šeima – tai atviras, pagarbus ir ypatingas žmonių tarpasmeninių santykių fenomenas, kurio šaltinis yra meilė. Jei tuokiamės iš meilės, reiktų išmokti ir gyventi meilėje. O tai – sudėtinga mokykla, − teigia sociologė A. Maslauskaitė.

Mokantis šeimos etikos siūloma nagrinėti temas Tėvai ir vaikai, Meilė ir šeima istoriniame, kultūriniame, socialiniame kontekste; ugdytis sąmoningą apsisprendimą kurti darnią šeimą; permąstyti dorovinių šeimos vertybių prasmę ir aktualumą žmogaus gyvenimui; įžvelgti asmens saviraiškos šeimoje galimybes; aptarti šeimos funkcijas ir įvertinti šeimos institucijos pokyčius.

Per tikybos pamokas mokantis apie šeimą svarbu išsiugdyti požiūrį į žmogų kaip į nedalomą kūno ir dvasinės sielos vienovę, gebėti atpažinti lytiškumo raiškos formas tinkamas žmogui sukurtam pagal Dievo paveikslą, suprasti apie skirtingų lyčių asmenų meilės ir bendrystės principus, laiduojančius krikščioniškosios šeimos sukūrimą ir darnų funkcionavimą.


Temos:

Tėvai ir vaikai

Šeima. Penkios raidės. Bet kiek jose gali būti jėgos! Kiek žmonių jos gali tau reikšti ir priminti, kiek didelių ir mažų įvykių akimirksniu praplaukia prieš akis! Ir jei manai, kad tavo šeima – pati beprotiškiausia pasaulyje, nieko keista. Santykiai ir ryšiai tarp artimiausių žmonių yra vieni iš sudėtingiausių ir paslaptingiausių. Be jų mes dažnai – mažiau žmonės.

Meilė ir šeima

Kas šeimą paverčia šeima? Meilė. Ir kiek daug yra jos formų ir atspalvių! Apkabinimas – meilė, padėtas išspręsti uždavinys – meilė, rūpestis susirgus – meilė, padrąsinantis žodis ar tiesiog tylus pabuvimas greta – meilė. Nepuoselėjama meilė nyksta. O žmonių akys darosi liūdnos. Meilės neverta taupyti ar atidėti „geresniems laikams“. Kai daliniesi meile, ji ne mažėja, o plečiasi.

Žmogus – kūniškas, lytiškas asmuo

Kas aš esu? Siela, įkalinta kūne, ar kūnas, kuriame tarsi varnėnas inkile apsigyveno nemari siela? O gal nei viena, nei kita? Būti žmogumi yra įprasta, tačiau ne savaime suprantama. Pažinti save, vadinasi, suprasti savo sielos polėkius ir išmokti išmintingai naudotis kūno teikiamomis dovanomis.

Skirtingi, bet vienodai vertingi

Tau juk įdomu, kuo berniukai skiriasi nuo mergaičių, o vyrai nuo moterų. Čia rasi aiškų ir išsamų atsakymą. Priklausome žmonių giminei, tačiau mūsų lytis lemia vienokias ar kitokias savybes bei polinkius. Galima tai neigti, tačiau ar ne išmintingiau būtų vyrų ir moterų skirtingumą pažinti ir priimti? Tai, beje, padeda atsikratyti pasenusių stereotipų bei prietarų.