is desktop
Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Meilė – žmogaus pašaukimas

Meilė – žmogaus pašaukimas

Mylėti reikia mokėti. Ir galima mokytis mylėti. Šiandien žodį „meilė“ atrasi beveik kiekvienoje lentynoje ar ant kiekvieno stulpo, tačiau pasižiūri ir jauti – meile ten nė nekvepia. Jei paklausi, per kiek laiko žmogus gali išmokti mylėti, neslėpsiu – to mokomės visą gyvenimą. Kodėl tai reikėtų daryti? Pamėgink ir pati ar pats suprasi, kad šis jausmas, šis gebėjimas, ši galia viską keičia. Ir tai nėra tik gražūs žodžiai. Tai faktas.

Mokymosi objektai:

852-222a1d7dcc5c4629ce4f2f6bace538eb.jpg
Meilė – žmogaus pašaukimas. Demonstracinis objektas

Šiame mokymosi objekte atskleidžiama tikros meilės samprata, nagrinėjamos meilės rūšys ir jos komponentai, aptariama, kas nėra meilė, ir siūloma padiskutuoti apie labiausiai paplitusius mitus apie meilę.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896254
Mano mintys apie meilę. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Sukurk (aprašyk) tėvų šeimos meilės namą ir (arba) savo meilės svajonių namą.

2 užduotis. Sukurk laisvos formos esė „Perdovanota dovana“ arba remdamasis kieno nors laiminga meilės istorija – esė „Meilės istorija“.

3 užduotis. Parašyk bent vieną refleksiją remdamasis pasirinkta tema.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896422
Kaip išmokti mylėti?. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Parašyk instrukciją „Kaip išmokti mylėti?“

2 užduotis (vidutiniška). Argumentuotai įvertink pagrindinių istorijos veikėjų elgesį.

3 užduotis (sunki). Atsakydamas į klausimus įvertink ir išspręsk situacijas. 

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896422
Kahlilis Džibranas. Pranašas. Apie dovanas. Papildomi skaitiniai

...apie dovanas

Jūs duodate tik truputėlį, kai duodate iš savo turtų. Tik kai duodate iš paties savęs, jūs iš tikro duodate.
Nes kas yra jūsų turtas, jei ne daiktai, kuriuos laikote ir saugote iš baimės, kad jų gali jums prireikti rytoj?
O rytojus? Ką atneš rytojus pernelyg apdairiam šuniui, kuris, sekdamas paskui maldininkus į šventąjį miestą, užkasa kaulą beribiuos smėlynuos?

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896786
Lytinis potraukis – generacinė galia. Papildomi skaitiniai

Tam kad galėtum valdyti (būti laisvu), būtina pažinti (būti protingu). Nesuvokiant lytinio potraukio egzistencinės paskirties, anapus pažinimo pasilieka ir lytinių santykių prasmė: jie suprantami kaip atsietas nuo generacijos ir meilės mėgavimasis, kaip tam tikros rūšies atrakcija, o lytinio potraukio valdymas siejamas tik su pasekmių, kurioms priskiriamas ir nėštumas, vengimu.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896691
Skaistumo dorybė – gebėjimo mylėti pagrindas. Papildomi skaitiniai

Lytinis potraukis, kaip buvo minėta anksčiau, yra neutralus fizinis gėris. Asmeniniu gėriu tampa priklausomai nuo to, kaip kiekvienas žmogus išsprendžia savo lytinio susivaldymo problemą. Nuo to priklauso jo viso gyvenimo tikslo orientacija, nes žmogus, nesugebantis valdyti savo lytinės galios, nesugeba nieko. Paauglystei labiau nei bet kuriam kitam žmogaus amžiui yra būdingas jaunatviškas entuziazmas ir idealizmas. Priešingai nei ankstyva lytinė patirtis, lytinis susivaldymas...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896691
Menas mylėti // Meilės menas. Papildomi skaitiniai

Meilė yra veikla, o ne pasyvus išgyvenimas; tai yra "veikimas", o ne "buvimas paveiktu". Pačia bendriausia prasme aktyvus meilės charakteris gali būti apibūdintas pirmiausia kaip davimas, o ne gavimas. Kas yra davimas? Atsakymas, atrodo, paprastas, o iš tiesų jis yra sudėtingas ir prieštaringas. Laibiausiai yra paplitęs klaidingas požiūris, kad "duoti", tai reiškia kažko netekti, būti nusavintu, aukotis.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896422
Meilė ir atsakomybė. Papildomi skaitiniai

Pirmasis elementas, nustatomas bendrai analizuojant meilę, yra patikimas. Kaip sakyta, meilė reiškia dviejų asmenų, moters ir vyro, tarpusavio santykį, vėlgi besiremiantį kokiu nors santykiu su gėriu. Tas santykis su gėriu prasideda būtent patikimu. Patikti reiškia maždaug tai, kaip atrodyti esant tam tikru gėriu. Moteris vyro požiūriu lengvai gali pasirodyti kaip savotiškas gėris, taip pat ir jis jos požiūriu gali pasirodyti kaip gėris. Šis abipusis patikimo lengvumas yra vaisius seksualinio potraukio...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896422
t_852-514477f7d9b7afa7eeaccc9a50450822.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 896214