is desktop
Titulinis
Tematika: Religinis menas

Religinis menas

Visų religijų mokymai skelbiami žodžiu ir įprasminami vaizdais. Skatinama pažinti pasaulio ir Lietuvos religinės kultūros paveldą, suvokti jo reikšmę, ugdytis meno išsaugojimo ir puoselėjimo poreikį. Stebint, interpretuojant įvairius religinio meno simbolius, analizuojant praeities ir dabarties menines idėjas, jas reiškiant kūrybine veikla svarbu toleruotų kitų religijų savitumą. Taip ugdomas estetinis skonis, religinio meno raiškos pristatymo gebėjimai, įgyjama kultūrinė patirtis.


Temos:

Įsivertinimo įrankis Voratinklis

Voratinklis yra svarbiausių kompetencijų ir pažangos įsivertinimo įrankis.