is desktop
Titulinis
Tematika: Išminties meilė

Išminties meilė

Filosofas stovi viduryje tarp išminčių ir kvailių, − sakė žynė Diotima Sokratui. Nė vienas žmogus, net ir filosofas, negali jaustis žinantis galutinę tiesą. Filosofija yra meilė išminčiai, tad svarbiausias tikslas mokantis filosofinės etikos – ugdytis mąstymą ir sąmoningas etines nuostatas, įgyti bendrą supratimą apie filosofinius etikos pagrindus, gebėti pagrįsti etines vertybes ir stiprinti motyvaciją jomis vadovautis, įprasminti savo gyvenimą, kurti atsakingus santykius su kitais ir aplinkos pasauliu. Siūloma patiems ieškoti atsakymų į pamatinius klausimus:
                Ką aš galiu žinoti? Ką aš turiu daryti? Ko aš galiu tikėtis? Kas yra žmogus?

I.Kantas


Temos:

Pasitikrink ir įsivertink

Tematikos turinio supratimas tikrinamas ar vertinamas pagal tris skaitymo − teksto suvokimo gebėjimų grupes:

  • Informacijos demonstracijoje radimą (lengvos užduotys).
  • Demonstracijos teksto visumos supratimą ir interpretavimą (vidutinės užduotys).
  • Demonstracijos teksto turinio bei formos apmąstymą ir įvertinimą (sudėtingos užduotys).

Įsivertinimo įrankis Voratinklis

Voratinklis yra svarbiausių kompetencijų ir pažangos įsivertinimo įrankis.