is desktop
Titulinis
Žinynas

Žinynas

J. Balčius

Jonas Balčius (gimė 1943 m.) – humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

1969 m. baigė Vilniaus universitetą, 1986 m. apgynė disertaciją tema Prano Dovydaičio visuomeninės ir filosofinės pažiūros 1910–1940 m.

Dirbo Vilniaus pedagogikos universiteto Pedagogikos psichologijos fakulteto Etikos didaktikos katedros vedėju nuo 2000 iki 2011 m.

Nuo 2005 m. dėstė ten pat kaip docentas, 2007 m. tapo profesoriumi, Vilniaus pedagoginio universiteto Etikos administracinės komisijos pirmininku.

Nuo 1991 m. taip pat dirbo Lietuvos kultūros tyrimų instituto Praktinės filosofijos skyriaus vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Nuo 2003 m. žurnalo „Logos“ redakcinės kolegijos narys. Žurnalo „Naujoji Romuva“ redakcinės kolegijos narys.

Domėjimosi sritys: etikos istorija, filosofijos istorija, lietuvių etinės minties klausimai.

Svarbiausios publikacijos:

Lietuvos filosofijos ir etikos istorijos metmenys. Vilnius, 2009.

Dorovinio lietuvių identiteto prigimtis ir prasmė. Vilnius, 2005.

Dorovinis asmenybės ugdymas Antikos filosofijoje. Vilnius, 2004.

Doroviniai tautos ir valstybės vienybės pagrindai / Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007.

Antanas Maceina – filosofas, etikas ir pedagogas. Vokiečių kalba iš Bildungs - und Kulturmanagement. Frankfurt am Main: Lang, 2008.

Jonas Balčius yra žinomas ir kaip poetas. 2008 m. išleido poezijos knygą Ir kaip akmens tyla.