is desktop
Titulinis
Žinynas

Žinynas

Ikonografinis tipas

Ikonografinis tipas – pasikartojanti kompozicijos schema, kurioje užfiksuotos vaizduojamų šventųjų asmenų pozos, gestai ir simboliai, perteikiantys konkrečią teologinę idėją. Pavyzdžiui, Marijos su kūdikiu Jėzumi atvaizdų iknografiniai tipai gali būti įvairūs: bizantiški – Hodegetria (rodanti kelią), Eleusa (gailestingoji, švelnioji), Kyriotisa (valdovė); vakarietiški – Maesta (Marijos didybė), Regina Coeli (Dangaus Karalienė), Mater Humilitatis (Nuolankumo Motina) ir kiti.