is desktop
Titulinis
Žinynas

Žinynas

V. Džeimsas

Viljamas Džeimsas (William James, 1842–1910) – amerikiečių psichologas ir filosofas pragmatikas. Nuo kitų pragmatikų Džeimsas skyrėsi tuo, kad jį domino ne filosofinių sąvokų savaiminis aiškumas, o jų egzistencinė prasmė. Jį galima net laikyti psichologizuotos „gyvenimo filosofijos“ versijos kūrėju. Savo filosofijos subjektui V. Džeimsas siūlo remtis prielaida, kad tikėjimas faktu gali padėti sukurti patį faktą. Tikėjimas laisva valia ateities įvykius paverčia atviromis galimybėmis, iš kurių subjektas pagal įsitikinimus bei tikėjimą sukuria savo visatą ir savo gyvenimo istoriją. Džeimso tiesos sampratos prielaidos nebuvo gnoseologinės. Jam svarbu, kaip gyventi, kaip įveikti skepticizmą ir pesimizmą. Svarbiausi veikalai: Valia tikėti (1897), Pragmatizmas (1907), Religinio patyrimo įvairovė (1902), Daugialypė visata (1908), Tiesos reikšmė (1909). Po Džeimso mirties išleista: Kai kurios filosofijos problemos, Radikaliojo empirizmo esė. Į lietuvių kalbą išversta knyga Pragmatizmas. (Vilnius: Pradai, 1995. Iš anglų kalbos vertė Ramutė Rybelienė ir Linas Rybelis)