is desktop
Titulinis
Žinynas

Žinynas

Mahajana

Mahajana (skr. didysis vežimas, platusis kelias), viena iš dviejų budizmo krypčių, aiškinanti, kad visatoje viešpatauja absoliuti tuštuma (šūnja). Buda traktuojamas ne kaip konkretus žmogus, o kaip kosminis principas, viso, kas egzistuoja, giliausia prigimtis, pirmiausia pasireiškianti per bodisatvas (tobulybę pasiekusius žmones, kurie gyvena tam, kad padėtų ir kitiems žmonėms išsigelbėti). (Religijotyros žinynas / sud. R. Petraitis. Vilnius: Mintis, 1991)