is desktop
Titulinis
Žinynas

Žinynas

Dao

Dao (pasaulio harmonijos pagrindas (kelias) – amžinas, nekintamas ir niekaip neišreiškiamas principas, kuriame glūdi visos formos, jėgos ir medžiagos ir kuris sukuria viską, kas egzistuoja. (Religijotyros žinynas / sud. R. Petraitis. Vilnius: Mintis, 1991)