is desktop
Titulinis
Žinynas

Žinynas

Bažnyčios Tradicija

Katalikų ir stačiatikių dogmatiniai teiginiai

Katalikų Bažnyčios Tradiciją sudaro apaštalų pamokslai, Bažnyčios tėvų veikalai, visų visuotinių ir kai kurių vietinių Bažnyčios susirinkimų nutarimai, popiežių laiškai bei enciklikos. Stačiatikių Bažnyčioje Šventąja Tradicija laikomi Bažnyčios tėvų veikalai ir tik pirmųjų 7 visuotinių Bažnyčios susirinkimų nutarimai.