is desktop
Titulinis
Žinynas

Žinynas

Egzistencializmas

Egzistencializmas (lot. egzistentia – egzistavimas), egzistencializmo etika – filosofinės krypties etika, kuri laiko patį žmogaus buvimą pasaulyje svarbiausia filosofine problema. Egzistencializmo pradininkais laikomi Blezas Paskalis ir Siorenas Kierkegoras. Skiriamos ateistinio egzistencilizmo (Martinas Heidegeris, Žanas Polis Sartras, Alberas Kamiu, Simona de Bovuar) ir religinio egzistencializmo (Karlas Jaspersas, Gabrielis Marselis, Nikolajus Berdiajevas, Levas Šestovas, Antanas Maceina, Juozas Girnius) kryptys. (Filosofinės etikos chrestomatija XI–XII klasei / sud. J. Baranova. V., 1998. P. 398)