is desktop
Titulinis
Žinynas

Žinynas

Adomas

Adomo vardas kildinamas iš hebrajiško žodžio „Adam“ arba „Adamah“. Hebrajiškai „Adam“ reiškia „raudona“, o „Adamah“ – „žemė“. Todėl daugelis etimologinių šaltinių Adomo vardą sieja su raudonu moliu, iš kurio esą jis buvo nulipdytas kaip pirmasis žmogus. O senovės hebrajų kalbos studijų šaltiniai atkreipia dėmesį, kad tikslesnis aiškinimas būtų „kraujas ir žemė“. Patikslinama, kad hebrajų „Adamah“ – moteriškosios giminės žodis, reiškiantis žemę, todėl vargu ar galėjo būti vyro vardas. Be to, senovėje vardas ne tik reiškė, kaip tas asmuo šaukiamas, bet ir nurodydavo asmens kilmę bei savybes. Neabejotina, kad Adomas – „žmogus iš žemės“, taigi visos žmonijos pradžios simbolis.