is desktop
Titulinis
Žinynas

Žinynas

Lytiškumas

Lytiškumas yra pamatinis asmenybės sandas, vienas iš jos būties, raiškos, bendravimo su kitais, taip pat žmogiškosios meilės jautimo, išreiškimo bei išgyvenimo būdų. Lytiškumas yra konkretaus gebėjimo mylėti, kuriuo Dievas apdovanojo vyrą ir moterį, neatsiejama dalis. (Popiežiškoji šeimos taryba. Žmogaus lytiškumo tiesa ir reikšmė, 10)

Lytiškumas – tai savitas asmens buvimo būdas, savęs, kitos lyties asmens, aplinkinio pasaulio suvokimas ir išreiškimas visomis (fizine, psichine ir dvasine) žmogaus gyvenimo plotmėmis.