is desktop
Titulinis
Tematika: Religinis menas
Tema: Šv. Teresės tobulybės kelias

Šv. Teresės tobulybės kelias

Yra paslaptingas kelias, kuriuo maldoje keliauja tikinčiojo siela, vedama ir kalbinama šv. Dvasios. Ar įmanoma šios neregimos kelionės patirtį perteikti kitiems? Kokius žodžius ir vaizdus pasitelkia mistinių kelionių ekspertai – šventieji vienuoliai ir jų liudijimus įamžinę dailininkai, kad ši paslėpta vidinė tikrovė atsivertų ir mūsų akims?

Mokymosi objektai:

273-cb9cef97e3e5bcd681d6e7a032d8d480.jpg
Šv.Teresės tobulybės kelias Vilniaus basųjų karmelitų bažnyčios freskose. Demonstracinis objektas

Mokymosi objekte pateikiami atvaizdai ir vaizdo pasakojimas padės suprasti bažnytinės dailės kalbos ypatumus, atvaizdo ir jo įkvėpimo šaltinio – žodinio teksto – ryšį.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006657
Žodis ir atvaizdas. Kūrybinės užduotys

1 užduotis. Modeliuojant situacijas stebėti, kaip kinta simbolio reikšmė naudojant jį vis kitame kontekste.

2 užduotis. Sukurti emblemą pagal pasirinktą simbolinį atvaizdą.

3 užduotis.  „Įgarsinti“ evangelinio siužeto paveikslą, interpretuoti jo turinį (remiantis atitinkamu Evangelijos tekstu ir atvaizdo simbolių reikšmėmis).

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006494
Šv.Teresės krikščioniškojo tobulumo kelias. Kritinio mąstymo užduotys

1 užduotis (lengva). Palyginti krikščionių šventojo ir tobulumo siekiančio pasauliečio sampratas.

2 užduotis (vidutiniška). Nagrinėti vidinės maldos dėsningumus, aprašytus šv. Teresės darbuose.

3 užduotis (sunki). Iš galerijos argumentuotai išrinkti XVII–XVIII a. menininkų darbus, kuriuos galėjo įkvėpti šventųjų vienuolių gyvenimas.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006494
Apreiškimas Marijai (Lk1,26 – 38). Papildomi skaitiniai

Evangelijos citata: Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“ Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006100
Teresė savo knygoje rašo... Papildomi skaitiniai

 „Jei mes esame pašaukti į gyvenimo šventumą, ir jei šventumas pranoksta mūsų prigimties galias, leidžiančias jį pasiekti (o taip ir yra), vadinasi Dievas pats turi duoti mums šviesos, stiprybės ir drąsos įvykdyti tą užduotį, kurios iš mūsų reikalauja. Jis tikrai suteiks mums malonę, kurios mums reikia. Jei mes netampame šventaisiais, tai tik todėl, kad nepasinaudojame Jo dovana.“ (Tomas Mertonas).

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005746
Barokinės emblemos. Papildomi skaitiniai

Naudodamas poetinę ir vaizdinę raiškas jėzuitas Jeronimas Bildziukevičius knygoje Tėvynės globėjo šventojo Kazimiero dorybės, išreikštos emblemomis gvildena idealaus ir pamaldaus valdovo, tėvynės ir tikėjimo gynėjo, temą . Kūrinys dedikuotas karalienei Konstancijai karalaičio Jono Kazimiero gimimo (1609) proga. Įžangos žodyje autorius kuklinasi pristatydamas „mūsų tėvynės šventąjį globėją Kazimierą“, kurį, kaip teigia, „iš pirmųjų žiūrovų, purpurą dėvinčių palaimintųjų, eilių“ išvedė „į šią emblemų sceną ne pasipuošusį savo purpuriniu rūbu, ne vilkintį trabėją ir apsuptą valdžios ženklų...

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1005746
t_273-ef16414814ff4666a19230899ebc0aed.jpg
Pasitikrink ir įsivertink. Įsivertinimas

Atsakyk į keletą klausimų ir pasitikrinsi / įsivertinsi temos supratimą.

Atsisiųsti Peržiūrėta: 1006560