is desktop
Titulinis
Autorių teisės

Autorių teisės

Mokymosi objektų turinio ir metodinių rekomendacijų rengėjai

© I. Jonikaitė

Temos: Biblija – gyvenimo knyga: Senasis Testamentas; Biblija – gyvenimo knyga: Naujasis Testamentas; Pažado Žemė: Dievo tautos pašaukimas; Pažado Žemė: Dievo Karalystė; Biblijos krašto papročiai.

© G. Rugevičiūtė

Temos: Biblijos struktūra ir žanrai; Senojo Testamento pranašai; Apaštalas Paulius.

© Doc. dr. A. Sprindžiūnas

Temos: Biblija kaip sandoros istorija; Ortodoksija. Nuo Bizantijos iki Lietuvos; Judėjų tikėjimas; Islamas. Tradicijos ir naujovės; Rytų religijos ir dvasingumas.

© E. Kontrimienė

Temos: Gyvenimo prasmė; Tėvai ir vaikai; Meilė ir šeima; Agresyvus elgesys.

© M. Balkevičius, V. Zeliankienė

Temos: Kultūriniai etiketo savitumai; Aprangos etiketas; Bendravimo etiketas.

© J. Sprindžiūnienė

Temos: Meno paskirtis religiniuose objektuose; Šv. Teresės tobulybės kelias; Religiniai simboliai.

© B. Obelenienė

Temos: Žmogus – kūniškas, lytiškas asmuo; Skirtingi, bet vienodai vertingi; Meilė – žmogaus pašaukimas; Santuoka – šeimos kūrimo pamatas.

© I. Vedeikytė

Temos: Išmintis (pagal A. Šliogerį); Tolerancija (pagal L. Donskį); Charakterio ugdymas (pagal A. Sprindžiūną); Laimė (pagal J.Baranovą – Rubavičienę).

© D. Danilevičienė

Temos: Laisvė ir moralė; Laisvės rūšys; Sąžinė ir dorovė; Atsakomybė; Laisvė ir demokratija; Žmogus projektas.

© D. Danilevičienė, V. Zeliankienė

Temos: Laisvė ir moralė; Laisvės rūšys; Sąžinė ir dorovė; Atsakomybė; Laisvė ir demokratija; Žmogus projektas.

© V. Zeliankienė

Temos: Ekologinė etika (pagal Č. Kalendą).


Mokymosi objektų turinio metodininkės, metodinių rekomendacijų rengėjos ir konsultantės

V. Zeliankienė (20 etikos temų)

J. Sinicienė (20 tikybos temų)


Mokymosi objektų turinio mokslinis vadovas

Doc. dr. A. Sprindžiūnas

(išskyrus šias temas: Žmogus – kūniškas, lytiškas asmuo; Skirtingi, bet vienodai vertingi; Meilė – žmogaus pašaukimas; Santuoka – šeimos kūrimo pamatas)


Leidėjas

© UAB leidykla „Šviesa“


Užsakovas

© Ugdymo plėtotės centras


Video medžiaga

© Lietuvos Biblijos Draugija (fragmentai iš DVD Biblijos kraštas)

© Skalvijos kino akademija (Laisvės kapitonas)

© LRT (video fragmentai iš TV spektaklio Atžalynas; Laida Pinigų karta; J.Mickevičiaus Sokrato teismas)

© LNK (Laida Padėkime augti)

© Leidykla Šviesa (pokalbiai su L. Donskiu, Č.Kalenda, J.Baranova-Rubavičiene, A. Sprindžiūnu)

© VU Filosofijos fakultetas (Klasikinės ir šiuolaikinės filosofijos problemos – BŪTIS)

© Lietuvos žmonių su negale sąjunga (ištraukos iš filmo Draugystė, režisierė J. Naraškevičiūtė)

© Youtube kanalas Europos komisija (Euroblogas gyvai: Koks yra tikras europietis?; Ar romas gali būti mano kaimynu? diskusijos anonsas, įspūdžiai iš diskusijos)