is desktop

Laisvė ir moralė

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Laisvė ir moralė
Demonstracija: Laisvė ir moralė
Atsisiuntimas
Atgal

Atsisiuntimas

205-9bf39f8286dc16ebf62430124905dd0e.jpg
Laisvė ir moralė

Šis mokymosi objektas nagrinėja laisvės ir moralės sąvokas bei sąsajas. Kasdienis laisvės supratimas plėtojamas apmąstant laisvės ištakas: žmogaus prigimtinės laisvės sampratą, susijusią su gėrio ir blogio pažinimu bei kalte, interpretuojant Biblijos Pradžios knygos pasakojimo simbolius. Pateikiama žymių lietuvių filosofų A. Maceinos, Vydūno, J. Girniaus laisvės koncepcija cituojant jų tekstus ir žiūrint vaizdo įrašą. Geriau suvokti moraliniu požiūriu reikšmingą vidinę žmogaus laisvę padės I. Kanto transcendentalinė etikos koncepcija.

ZIP

Atsisiųsti
Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuota ZIP pakavimo programa. Ji išpakave, galesite atverti kompiuteriuose, neprijungtuose prie interneto. Supakuotą MO patogu laikyti įvairiose laikmenose (kompaktinese plokšstelese, atmintukuose ir kt.) ar persiusti elektrononiu pasštu.

SCORM

Atsisiųsti
Atsisiųskite mokymosi objektą (MO), supakuotą SCORM 2.0 formatu ir parengtą įkelti į virtualiąją mokymosi aplinką (pvz., Moodle).