is desktop

J. Girnius. Egzistencinė žmogaus samprata

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Žmogus - projektas
Papildomi skaitiniai: J. Girnius. Egzistencinė žmogaus samprata