is desktop

Aprangos etiketas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Atidžiai išanalizuosiu aprangos kodus ir stilius, pasiūlysiu rinktis tinkamą aprangą pagal progą.
• Sukursiu XXI a. idealo vaizdinį ir įžvelgsiu sąsajas tarp žmogaus išvaizdos ir asmenybės bruožų.
• Sukursiu vaizdingą esė: apibūdinsiu raštu jausmus ir mintis, kuriuos sukėlė svarbūs Z. Baumano teksto žodžiai ir suformuluosiu vartotojų visuomenės kultūros hipotezę.

Taikydamas kūrybinius saviraiškos metodus mokytojas padeda mokiniams ugdytis vaizduotę, motyvuoja siekti individualumo ir originalumo.

1 užduotis. Sudominkite mokinius ir paskatinkite juos pritaikyti aprangos etiketo žinias praktikoje: „Pagalvokite, kaip kuriama reklama, vyrų ir moterų įvaizdis.“ Paaiškinkite kūrybinę apibendrinamąją užduotį, kad mokiniai pasitelktų vaizduotę ir lyginamąjį mąstymą. Galite atspausdinti ir pakabinti mokinių sukurtus „reklaminius skelbimus“. Apmąstykite ir aptarkite, kuo skiriasi mokinių atsakymai: kokius asmenybės vidaus ir išvaizdos bruožus labiausiai vertina vaikinai, kokius – merginos? Kurie idealūs bruožai universalūs, o kurie priklauso nuo kultūros?

2 užduotis. Paprašykite mokinių individualiai įvertinti konkrečius aprangos stiliaus pavyzdžius. Paprašykite mokinių aptarti poromis, kodėl svarbi tinkama apranga, pvz., einant į teatrą, kas būtų, jei žmonės rengtųsi bet kaip. Pasiūlykite išskirti ir apibūdinti pasirinktus geriausiai įvertintus tris aprangos stilius pagal esminius etiketo principus:

*santūrumas siejamas su saiko pajautimu, taktiškumu ir kuklumu;

*estetiškumas padorumas yra ne tik pasigėrėjimo, bet ir pasigrožėjimo objektas;

*pagarbumas – žmogaus vertingumo pripažinimas, skatinimas reikšti jam palankumą.

Paraginkite mokinius kaip etiketo žinovus pamąstyti ir pakomentuoti visų stilių privalumus ar trūkumus ir parašyti patarimų, „kaip geriau, maloniau, tinkamiau...“

Padiskutuokite su klase: ką reiškia „tinkamai apsirengti“ einant į teatrą? Geras stilius – prabanga ar būtinybė?

3 užduotis. Mokytojas skaito svarbius žodžius garsiai, o mokiniai mintyse kuria filmą apie vartotojų visuomenės kultūrą. Tegul mokiniai pasirenka, ką norėtų daryti: iškelti hipotezę ar apibūdinti kilusius jausmus, galbūt nupiešti piešinį. Tai bus jų vaizdinių išraiška.

Skaitykite žodžius lėtai, po vieną, derama intonacija. Paraginkite mokinius kurti mintyse vaizdą arba filmą nuolat jį papildant naujais žodžiais. Vėliau mokiniai kuria pasirinktą tekstą arba piešinį. Galima aptarti darbus poromis, mažomis grupėmis arba visai klasei drauge.

Pasiūlykite mokiniams perskaityti papildomą skaitinį – Z. Baumano tekstą – ir pasitikrinti pirminius spėjimus. Pasiūlykite apsvarstyti visą darbo procesą, kaip sekėsi kurti vaizdinius, ir būdą, kuris jiems geriausiai tiko: įsivaizdavimas, jausmų analizavimas, hipotezė ar piešinys. Parodykite pavyzdį, kaip iš teksto išrinkti svarbius žodžius, kurti vaizdinius, kelti hipotezes, o paskui atidžiai skaityti tekstą ir pasitikrinti spėjimus.

Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Aprangos etiketas
Kūrybinės užduotys: Aprangos etiketas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite