is desktop

Bendravimo etiketas: kūrybinės užduotys

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Pritaikysiu žinias apie mandagius kreipinius ir sukursiu Pasaulinės sveikinimo dienos atviruką.
• Įvardysiu kino aktoriaus mimika reiškiamas emocijas ir analizuosiu, kodėl tos asociacijos atsiranda.
• Atlikdamas konsultanto ir vykdytojo vaidmenis drauge su partneriu sukursime gestų reikšmių žodynėlį.

1 užduotis. Sudominkite mokinius ir paskatinkite juos taikyti bendravimo etiketo žinias praktikoje: „Kas žino, kada ir kaip švenčiama Pasaulinė sveikinimo diena?“ Pasiūlykite mokiniams pasitelkti vaizduotę ir išvardyti 20–30 svarbių sveikinimo žodžių. Užrašykite ir lėtai skaitykite šiuos žodžius garsiai, o mokiniai tegul įsivaizduoja, kaip žmonės jaustųsi gavę tokį sveikinimą. Tegul mokiniai pasirenka penkis žmones, kuriuos norėtų pasveikinti. Paaiškinkite, kad šie atvirukai bus jų vaizdingos kalbos išraiška. Tada mokiniai patys parašo proginius sveikinimo žodžius ir savo darbus pristato kitiems. Visa klasė balsuoja ir išrenka gražiausių sveikinimų dešimtuką. Skatinkite mokinius rodyti mandagumo pavyzdį ir kasdien gražiai sveikintis.

2 užduotis. Iš pradžių mokiniai dvi minutes žiūri suolo ar klasės draugui į akis. Tada pirmame užduoties langelyje apibūdina porininko mimiką, įvardija pastebėtas emocijas, greta netardamas nė žodžio parašo, kaip jautėsi, lengva ar sunku išlaikyti akių kontaktą.

Padėkite mokiniams rasti internete pokalbio su prancūzų aktoriumi Lui de Fiunesu vaizdo įrašą. Tegul jie du kartus peržiūri vaizdo įrašą išjungę garsą. Pirmą kartą mokiniai tik žiūri ir stengiasi suprasti emocijas, o antrą kartą pasižymi, kas padėjo suprasti pokalbio temą ir pašnekovų nuotaikas. Mokiniai pasiskirsto poromis ir aptaria užrašus. Iš pradžių vienas porininkas bando pradėti pokalbį ta pačia tema, o kitas padeda jam atsakydamas kaip aktorius, paskui apsikeičia vaidmenimis.

Pasiūlykite mokiniams susiburti į grupes po dvi poras. Naujai sudarytomis grupėmis mokiniai aptaria pastebėtas emocijas ir stengiasi prieiti prie bendros nuomonės, apie ką buvo peržiūrėtas pokalbis. Stebėkite grupių darbą ir, jei reikia, pakomentuokite. Paprašykite kelių savanorių remiantis vaizdo įrašu suvaidinti trumpą TV laidos reportažą (lietuviškai) ir „veido kalba“ įtaigiai išreikšti emocijas.

3 užduotis. Suskirstykite mokinius poromis ir parodykite gesto (emblemos) pavyzdį, atpažįstamą įvairiose kultūrose. Paaiškinkite, kad mokiniai dirbs pagal abipusio mokymosi metodą, atlikdami vykdytojo (gestų rodytojo) ir konsultanto vaidmenis.

A vykdytojas rodo užduotyje pateiktus gestus (pusę iš jų ir ne iš eilės), o B konsultantas bando paaiškinti, ką, jo nuomone, reiškia rodomi gestai.

Jeigu kuriai nors porai sunkokai sekasi, mokytojas gali padėti konsultantui, o ne vykdytojui.

Vėliau mokiniai pasikeičia vaidmenimis: A vykdytojas tampa konsultantu, o konsultantas – B vykdytoju. B vykdytojas rodo gestus iš savo užduoties lapo, o A konsultantas aiškina, ką gali reikšti toks elgesys ir veiksmai, vadinami gestais.

Kai kiekvienas partneris atlieka abu vaidmenis – ir vykdytojo, ir konsultanto, – skirkite jiems bendrą užduotį – užpildyti Gestų reikšmių medį – žodinėlį.

Padiskutuokite apie gestų kalbos įvairovę ir mokinių, kaip vykdytojų ir konsultantų, vaidmenis. Galima atspausdinti ir pristatyti gestų reikšmių žodynėlį kitoms mokinių grupėms.


 

 

Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Bendravimo etiketas
Kūrybinės užduotys: Bendravimo etiketas: kūrybinės užduotys
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Demonstraciniai objektai: