is desktop

Judėjų tikėjimas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Susipažinsiu su judaizmo religijos istorija, rašytiniais šaltiniais, tikėjimo elementais ir vertybėmis.
• Įgysiu supratimą apie judaizmo raidą, judaizmo kultūrinio paveldo įtaką Lietuvos, Europos ir pasaulio šalims.
• Gebėsiu vadovautis tolerancijos ir pagarbos nuostatomis.
• Domėsiuosi judaizmo paveldo tyrinėjimais.

1. Sudominkite mokinius atkreipdami dėmesį į judėjų religijos senumą, šventraščių ir simbolių universalumą bei aktualumą mūsų dienomis. Atkreipkite dėmesį į hebrajų rašto senumą, pagarbą savo tautos papročiams, nuolatines pastangas siekti socialinio teisingumo. Ypatingas dėmesys atkreiptinas į judaizmui būdingą biblinių veikėjų asmeninį santykį su Viešpačiu.

2. Paskatinkite mokinius pasirinkti juos dominančias kūrybines užduotis. Padėkite išsirinkti reikiamą papildomą medžiagą (knygos, straipsniai internete, pavyzdžiui, „Biblijos enciklopedija“), kad mokiniai sėkmingai atliktų užduotis.

3. Sužadinkite mokinių vaizduotę ir padrąsinkite juos savarankiškai kūrybiškai dirbti. Aptarkite atliktas užduotis, grupėmis ar drauge sukurtus darbus. Kokių kilo klausimų, ką mokiniai išmoko ir suprato, kokių naujų minčių kilo?

Titulinis
Tematika: Pasaulio religijos
Tema: Judėjų tikėjimas
Kūrybinės užduotys: Judėjų tikėjimas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Papildomi skaitiniai:
Demonstraciniai objektai: