is desktop

Žmogiškoji būties pilnatvė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sukursiu geriausio santykio tarp vyro ir moters dėlionę-lentelę.
• Atskleisiu vyro ir moters papildomumą kaip žmogiškos būties pilnatvę.
• Remdamasis(-i) moters ir vyro kūrybos skirtumais nustatysiu fotografijų autorių – vyrą ar moterį.

Rekomenduojama panagrinėti pagrindinius moters ir vyro psichologijos ir kūrybos skirtumus, žinoti, kuo skiriasi meilė ir vartojimas.

Pirma užduotis. Mokytojas turi būti gerai susipažinęs su biblinės meilės samprata ir netapatinti jos su jausmais. Atlikus pirmą užduotį paaiškėja, kokia meilės samprata mokiniai remiasi, todėl aptariant užduotį būtina išsiaiškinti terminų sampratas klausiant mokinių, kodėl jie pasirinko vieną ar kitą atsakymą. Motyvai atskleidžia sampratų turinį.

Antra užduotis. Šią užduotį mokiniams rekomenduojama atlikti individualiai. Atlikus užduotį, jei lieka laiko, galima aptarti, kas yra žmogiškoji pilnatvė. Mokiniai gali dalytis mintimis grupelėmis, poromis arba visi drauge. Bet kuriuo atveju mokytojas neturėtų lyginti darbų. Rekomenduojamas vertinimo kriterijus – atlikta ar neatlikta užduotis. Jei mokinys įvardija bent vieną dalyką, kuo vyras ir moteris papildo vienas kitą, užduotis laikoma atlikta. Užduočių rezultatus galima aptarti visų mokinių įžvalgas perteikiant lentoje modeliu: vienas apskritimas – vyro simbolis, kitas – moters. Apskritimus reikėtų brėžti taip, kad jie turėtų bendrą lauką. Bendrame lauke galima braižyti skritulius ar kitas mokinių pasirinktas figūras (simbolizuojančias abi lytis papildančius dalykus). Ši užduotis atskleidžia ir mokinių gebėjimą mąstyti, analizuoti, padeda pažinti mokinius. Jei papildomumas atskleidžiamas vaizduojant atsakymus lentoje, galima mokinių klausti, kas nutinka su vyro ir moters ryšiu, jei tėra vienos srities papildomumas. Akivaizdu, kad kuo mažiau sričių apima papildomumas, tuo ryšys silpnesnis, o kuo daugiau, tuo ryšys stipresnis. Labai vaizdinga būtų klijuoti iškirptas figūras. Galima naudoti ir magnetinę lentą.

Trečia užduotis. Mokiniams atlikus užduotį ir išsiaiškinus, ką jie vertino teisingai, o kur klydo, galima dirbti grupėmis nagrinėjant skirtingus klausimus:

1. Kodėl (ne)lengva būti Šerloku Holmsu matant tik vieną nuotrauką?

2. Kuo žalingi ir naudingi dėsniai?

3. Kuo žalingi ir naudingi stereotipai?

Mokytojas turėtų būti gerai susipažinęs su psichologiniais vyrų ir moterų skirtumais, jų raiška, gebėti parodyti skirtumus kaip gėrį atsižvelgiant į situaciją

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Skirtingi, bet vienodai vertingi
Kūrybinės užduotys: Žmogiškoji būties pilnatvė
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite