is desktop

Kultūriniai etiketo savitumai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Pasižymėsiu ne tik faktus, bet ir savo jausmus, klausimus, mintis apie kitos kultūros žmones ir įtaigiai pristatysiu mainų programos patirties vertę.
• Išanalizuosiu nuotrauką ir iškelsiu klausimus, susijusius su valgymo etiketu, kad galėčiau pritaikyti žinias apibendrinamajam straipsniui sukurti.
• Perskaitysiu japonų poezijos haiku pavyzdžius, kurie padės kurti vaizdinius ir metaforas bei savarankiškai sukursiu vieną ar kelis trieilius pagal siūlomą temą ir skiemenų seką.

1 užduotis.  Sudominkite mokinius ir pateikite tikroviškos situacijos pavyzdį: tarkime, kad jūsų gimnazija dalyvauja Lietuvos ir Prancūzijos mokyklų mainų projekte. Supažindinkite mokinius su mokymosi objektu ir parodykite pavyzdį, kaip rasti informacijos apie prancūzų etiketą. Tegul mokiniai analizuodami temą arba skaitydami (klausydami) mokymosi objekto medžiagą rašo užduoties langeliuose asociacijas, pastabas ir mintis. Pasiūlykite mokiniams atskleisti bendraklasiams, ką parašė, ir padiskutuoti, ką sužinojo apie prancūzų etiketą ir kaip reikėtų priimti svečių delegaciją. Skirkite užduotį žodžiu, kurią atliekant reikėtų naudotis užrašais, pavyzdžiui, įtikinti kitų klasių mokinius, kodėl verta dalyvauti tarpkultūrinių mainų programoje ir pasisemti patirties iš prancūzų.

2 užduotis. Atkreipkite mokinių dėmesį į nuotraukas, ką valgo žmonės skirtingose šalyse. Paprašykite pasirinkti vieną nuotrauką ir pabandyti atspėti, kokios šalies vaizdas matyti, taip pat paaiškinti, kodėl pasirinko tą šalį. (Patikrinti, ar teisingai atspėjo, mokiniai gali paspausdami nuotraukos interaktyvią nuorodą). Pasiūlykite parašyti tiriamuosius klausimus, kuriuos mokiniai norėtų užduoti pasirinktos šalies žmonėms. Paraginkite pagalvoti ir įvardyti visus galimus atsakymus. Pasiūlykite aprašyti straipsnyje, kokie pasirinktos šalies žmonių valgymo papročiai ir etiketas prie stalo, kaip tautinius valgius galima sieti su socialine, ekonomine ir kultūrine aplinka.

3 užduotis. Pateikite mokiniams užduotį, kurią kasmet skelbia Japonijos ambasada Lietuvoje. Paruoškite juos ir paprašykite užsimerkti: atlikti vaizduotės įvadinį pratimą, kuris išlaisvintų ir „pramankštintų“ protą. Pasakykite, kad jūs skaitysite japonų haiku tekstą garsiai, o mokiniai turės mintyse kurti vaizdinius ar filmą. Lėtai, po vieną, derama intonacija skaitykite pasirinkto haiku žodžius. Haiku galite rasti internete paspaudę nuorodą haiku pavyzdžiai ir papildyti jį nauju trieiliu. Paskui mokiniai atsimerkia ir perskaito informaciją: Kas yra haiku? Remdamiesi šia informacija pateikite mokiniams pavyzdį, kaip mąstoma metaforomis. Pasakykite du dalykus, kuriuos reikia lyginti metaforiškai, arba paskatinkite sugalvoti savo metaforą. Paraginkite mąstyti kūrybiškai ir lanksčiai viena iš šių temų: metų laikas, žmonės, ritualai. Paprašykite apibūdinti ir paaiškinti savo metaforas. Aptarkite galimybę įvairiais būdais interpretuoti metaforą ir pavartoti kuriant eilėraštį, rašomą trimis eilutėmis po 5–7–5 skiemenis. Paskatinkite sukurti haiku savarankiškai: rasti svarbiausius žodžius, kurti vaizdinius, vaizdingai sieti metaforas, skiemenis atidžiai sudėlioti į tris eilutes remiantis japonų klasikos pavyzdžiais. Suteikite galimybę mokiniams pristatyti sukurtus haiku.

Titulinis
Tematika: Etiketas ir kultūra
Tema: Kultūriniai etiketo savitumai
Kūrybinės užduotys: Kultūriniai etiketo savitumai
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai