is desktop

Kultūrų įvairovė ir dialogas

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Mąstydamas apie kultūrinę tapatybę sukursiu vaizdingų metaforų, pasitelksiu kūrybiškai sugretintas nuotraukas.
• Siekdamas glaudesnio ryšio su realiu tarpkultūriniu pasauliu, sukursiu renginio lankstinuką, kuris skatintų puoselėti kultūrų įvairovę ir tarpusavio supratimą.
• Nagrinėsiu aktualią tarpkultūrinę problemą, įsivaizduosiu realią situaciją, gyvus veikėjus ir dinamiškas scenas, drauge su porininku sukursiu filmo scenarijų – įsimintinus vaizdinius.

1 užduotis. Atkreipkite mokinių dėmesį į nuotraukas: kas jose gretinama? Paaiškinkite, kad tai vaizdinė metafora – paprastas dviejų iš pažiūros nepanašių dalykų lyginimas, atskleidžiantis naują prasmę, apibūdinamą keliais žodžiais ar vaizdais. Pateikite mokiniams pavyzdį, kaip mąstoma metaforomis: tiesioginės analogijos, asmeninės analogijos ir priešingų žodžių poros. Paprašykite pasirinkti vieną nuotrauką ir įsivaizduoti, kad mokinys tapo kuo nors kitu, pažvelgti į save kito akimis  (asmeninė analogija). Paraginkite mąstyti kūrybiškai ir lanksčiai. Pasiūlykite penkias minutes pirmuoju asmeniu laisvai rašyti savo mintis šalia pasirinktos nuotraukos. Apsvarstykite, kaip jie suprato, kas yra kultūrinis tapatumas, kodėl pasirinko konkrečią nuotrauką ir kaip pavyko atlikti užduotį vartojant metaforas.

2 užduotis. Mokslo metų pavasario semestrą pristatykite mokiniams atmintinas dienas: Europos dieną ir Pasaulinę kultūrų įvairovės dieną. Sudominkite mokinius: kaip jie patys galėtų pritaikyti įgytas žinias ir suplanuoti projektą ar renginį, paskatinti kitus paminėti vieną iš šių dienų. Tegul mokiniai individualiai ar grupėmis sugalvoja įdomų šventinio renginio pavadinimą. Remdamiesi savo sumanymais mokiniai kuria kvietimą į renginį ir lankstinuką. Surenkite diskusiją, per kurią mokiniai pristatys savo lankstinukus, pagrįs atmintinos dienos svarbą ir juos patobulins. Sudarykite mokiniams galimybę pritaikyti tarpkultūrines žinias, pavyzdžiui, suorganizuoti „Europos ar Pasaulio kultūrų savaitę“ mokykloje ir įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus.

3 užduotis. Paaiškinkite, kad šiais laikais vaizdinės priemonės, pvz., kinas, televizija, padeda kurti įsimintinus vaizdinius, kelti emocijas, įsivaizduoti, kas svarbaus vyksta. Pasakykite kūrybinės užduoties tikslą – analizuoti ir savarankiškai kurti vaizdinius, pasidalyti mintimis su klasės draugais, parašyti savo nuožiūra pasirinkto filmo scenarijų.

Suskirstykite mokinius į komandas (po 3 narius arba poromis). Stenkitės, kad kiekvienoje komandoje būtų įvairių gebėjimų mokinių. Tiems, kuriems reikia pavyzdžio, pasiūlykite paspausti pasirinktą nuorodą ir užsimerkti, tada klausant vaizdo įrašo iš interneto kreipti dėmesį į svarbius, vaizdingus veikėjų žodžius ir bandyti mintyse „sukurti filmą“. Paskui paprašykite atsimerkti ir dar kartą peržiūrėti vaizdo medžiagą, ja remiantis palyginti susikurtus vaizdinius.

Paprašykite kūrybinių grupių sugalvoti aktualią probleminę situaciją ir trumpametražio filmo pavadinimą. Tegul mokiniai pristato savo darbus kitoms grupėms arba visai klasei. Kiekviena grupė scenarijus vertina balais (anonimiškai, išskyrus savo grupės) ir išrenka geriausią. Padėkite mokinių komandai, kurios filmo scenarijus buvo geriausiai įvertintas, jį suvaidinti, nufilmuoti ir pristatyti visai mokyklos bendruomenei.

Titulinis
Tematika: Mes bendraujame
Tema: Kultūrų įvairovė ir dialogas
Kūrybinės užduotys: Kultūrų įvairovė ir dialogas
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite