is desktop

Senojo Testamento pranašai

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Gebėsiu paaiškinti, kas yra pranašas ir koks jo vaidmuo visuomenėje.
• Lyginsiu Biblijos pranašus su kitokiais pranašais.
• Apmąstysiu pranašų pašaukimo istorijas.
• Analizuosiu, kada ir kur veikė pranašai.
• Gebėsiu paaiškinti, ko mokė pranašai ir svarstysiu jų aktualumą visuomenėje.

Kaip taikyti šį mokymosi objektą vienoje ar keliose pamokose:

1. Sudominkite mokinius: parodykite pirmą kadrą ir perskaitę mintį skatinkite dalytis asociacijomis apie pamokos temą. Mokinių atsakymus susiekite su tema „Senojo Testamento pranašai“ ir pasiūlykite pažinimo kelionę į Biblijos pranašų laikotarpį. Siūlykite poromis apibūdinti, kas yra pranašas, koks jų vaidmuo visuomenėje anksčiau ir dabar, taip pat palyginti jų požymius. Raginkite pasidalyti mintimis ir papildyti informaciją remiantis mokymosi objektais. Galite pasiūlyti atlikti kritinio mąstymo užduotį apie tikrus ir netikrus pranašus.

2. Analizuokite  schemą ir aiškinkitės, kur, kada, kokiomis aplinkybėmis veikė pranašai Dievo tautos gyvenime. Sužinokite, kokios yra Biblijos pranašų grupės ir kokie jų veiklos požymiai. Kvieskite poromis skaityti pranašų pašaukimo istorijas ir sudaryti dialogo schemą analizuojant Mozės pašaukimo istoriją. Galite siūlyti atlikti kūrybinio mąstymo užduotį apie pranašų misiją.

3. Pristatykite informaciją apie pranašų mokymo kryptis arba siūlykite darbą grupėmis: 1) pasirinkti Biblijos pranašų mokymo kryptį; 2) išanalizuoti informaciją; 3) surasti ir pagrįsti pasirinktą pranašų mokymo kryptį Biblijos ištraukomis; 4) kūrybiškai pristatyti darbą; 5) pagal pateiktus kriterijus vertinti kitų grupių pristatymus. 

4. Siūlykite mokymosi medžiagą apibendrinančias užduotis: kritinio mąstymo užduotį sukurti minčių žemėlapį „Biblijos pranašai“ arba atlikti 1–4 testus.

5. Analizuokite schemą, kaip Dievas laipsniškai atsiskleidžia savo tautai. Pasiūlykite individualią užduotį: apmąstyti turimą Dievą vaizdą, apibūdinti Jį žodžiais, parinkti tinkamas Biblijos citatas. Arba organizuokite diskusiją (klausimų pavyzdžių pateikta kadruose). 

6. Pristatykite informaciją, išsiaiškinkite ir pagrįskite, kodėl pranašai yra teisingumo šaukliai. Pasiūlykite pristatyti šių dienų pranašus – tiesos ieškotojus – ir apibūdinkite jų veikimo būdus. Pateikite kūrybinio mąstymo užduotį: sukurti dialogą su Izraelio pranašu ir aktyviu piliečiu socialinio teisingumo klausimais. Arba atlikite kritinio mąstymo užduotį: problemų analizė pagal pranašo Michėjo pranašystę.

7. Apmąstykite pamoką ir jos eigą, skirkite apibendrinamąsias kritinio ar kūrybinio mąstymo užduotis arba testus.

Titulinis
Tematika: Šventasis Raštas
Tema: Senojo Testamento pranašai
Demonstracija: Senojo Testamento pranašai