is desktop

Gyvenimo prasmė − žmogaus savikūra

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sužinosiu, kokios gali būti žmogaus galimybių ribos.
• Išmoksiu vertinti savo ir kitų žmonių emocinius išgyvenimus.
• Sužinosiu, kaip reikia rašyti esė.

Pirmąją užduotį galima atlikti poromis su suolo draugu arba mokinius galima suskirstyti į poras pagal kokią nors bendrą savybę (pvz., akių ar plaukų spalvą, drabužių spalvas ar gimtadienio metų laiką ir pan.). Mokiniai gali įsivaizduoti save – kokiais jie norėtų tapti, pvz., po 5–10 metų. Visas asmenines savybes, vertybes, mintis jie gali surašyti į „Lotoso žiedo“ diagramą ir pristatyti porininkui, ieškoti panašumų. Vertybės, asmeninės savybės ir idėjos neturi būti kritikuojamos. Tada paprašykite pabraukti 4–5 svarbiausias vertybes, doro žmogaus charakterio savybes. Toliau mokinių prašoma padėti mėlyną taškelį prie tų dorybių, kurias jie sėkmingai ugdosi (padeda ugdytis šeima, mokykla) arba raudoną taškelį – prie tų savybių, kurioms (šeimoje ar mokykloje) dėmesio stokojama.

Antroji užduotis – sudominkite mokinius, pasakykite, kad esė kildinamas iš prancūziško žodžio essayer, kuris reiškia bandyti, essai – bandymas. Būtent tokia pirminė žodžio reikšmė tarsi leidžia šiek tiek atpalaiduoti fantaziją ir rašyti kūrinį, kuriuo save tik išbandome, dėliodami mintis. Prieš rašant esė patartina paaiškinti, kas yra geras esė – turi aiškią idėją, savo logiką, išbaigtumą, savitą originalų minčių dėstymo stilių. Esė gali būti labai įvairus: publicistinis, asmeninis, literatūrinis, mokslinis, taip pat skirtingas savo temomis – filosofinis-literatūrinis, geografinis kelioninis, istorinis informacinis, kultūrinis ir kt. Šią pamoką rašant esė galima integruoti su lietuvių kalbos dalyko pamoka. Pasiūlykite pirmiausia pagalvoti, kas galėtų būti mokinių esė skaitytojas, jeigu tai būtų publikuojama, ir apmąstyti savo pažiūras, nuomonę, kiek jos yra subjektyvios ir gali būti kitiems įdomios ar suprantamos. O toliau pasitelkti vieną iš kelių esė rašymo strategijų. Vertinant mokinių esė patartina taikyti naujumo, originalumo, prasmingumo kriterijus.

Trečioji užduotis – kino filmo aptarimas. Paruoškite mokiniams gaires, kaip nagrinėti kino filmą „Skafandras ir drugelis“ : probleminiai klausimai, konkretūs veikėjų elgesio ir kino kalbos klausimai, filosofinės analizės perspektyvos ir susijusios mąstytojų tekstų ištraukos, apibendrinamieji aspektai (pagal Lilijos Duoblienės rekomendacijas, žr. Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos ugdymas, p.24-25: http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/rekomendacijos/ ). Pagal šias gaires mokiniai turi iš anksto pasiruošti, paskaityti papildomą literatūrą. Toliau galima įsivaizduoti, kad vyksta televizijos laida (pvz., Snobo kinas), ir dalyviai poromis plėtoja pokalbį naudodami dialogo įrankį tema „Kančia – tai gyvenimo pamoka?“ Jei yra galimybė, įdomiausius mokinių pokalbius galima nufilmuoti ir vaizdo įrašus pristatyti klasei.

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Gyvenimo prasmė
Kūrybinės užduotys: Gyvenimo prasmė − žmogaus savikūra
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite

Susiję objektai

Demonstraciniai objektai: