is desktop

Laisvė ir moralė

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sukursiu minčių žemėlapį ir atskleisiu sąsajas tarp savo požiūrio į laisvę ir moralaus ar nemoralaus elgesio supratimo.
• Apibūdinsiu raštu jausmus ir mintis, kuriuos sukėlė B. Helingerio pasakėčios žodžiai ir sukursiu vaizdingą grožinio teksto pabaigą apie laisvę.
• Interpretuosiu M. K. Čiurlionio paveikslus ir iškelsiu įdomių klausimų apie laisvės sąsajas su kitomis žmogaus etinėmis vertybėmis.

1 užduotis. Pirmiausia lentoje parašykite sąvoką laisvė ir paklauskite mokinių: Ką reiškia būti laisvam? Kaip reiškiasi žmogaus laisvė, kalbant apie santykį su pačiu savimi, su artimuoju, su visuomene, su globaliu pasauliu ir su Dievu? Tada paprašykite parašyti penkias reikšmingiausias asociacijas prie skirtingų spalvų minčių žemėlapio linijų, o tada plėtoti mintis ir pateikti tipiškų ir netipiškų (teigiamų ir neigiamų) elgesio pavyzdžių. Paklauskite mokinių, kokie laisvės sąlygoti poelgių pavyzdžiai yra teigiami, „atitinkantys moralės normas“, ir kokie poelgiai neigiami, „neatitinkantys moralės normų“. Tegul mokiniai išsirenka ir pabraukia tris teigiamus ir du neigiamus pavyzdžius: ką reiškia jaunam žmogui būti laisvam šiandien? Pasiūlykite mokiniams aptarti savo minčių žemėlapius poromis arba mažomis grupėmis. Paaiškinkite, kad neleidžiama kritikuoti nė vieno parašyto žodžio. Apsvarstykite visą procesą ir mokinių minčių bei asociacijų šaltinį: vaizduotę, knygą, filmą ar reklamą, asmeninio ar mokyklos bendruomenės gyvenimo patirtį, ateities svajones.

2 užduotis. Paaiškinkite mokiniams, kad ši užduotis skirta jų vaizduotei ir kūrybiniams rašymo gebėjimams sužadinti. Tegul mokiniai išklauso garsiai skaitomą tekstą ir sugalvoja jo tęsinį bei pabaigą: tai bus jų vaizdinių raiška. Skaitykite pasakėčios žodžius lėtai, derama intonacija, du kartus. Paraginkite mokinius išrinkti ir parašyti stulpeliu reikšmingus žodžius, juos įsivaizduoti, kurti mintyse vaizdą arba filmą ir jį nuolat papildyti naujais žodžiais. Vėliau mokiniai pratęsia mintis rašydami pasakėčią. Galima aptarti darbus poromis, mažomis grupėmis arba visai klasei drauge. Pasiūlykite balsuoti ir išrinkti tris įdomiausius mokinių darbus. Apsvarstykite kūrybinio rašymo procesą, kaip sekėsi kurti vaizdinius, ir kriterijus, pagal kuriuos jie išrinko geriausius darbus: netikėto įvykio aprašymas, jausmų išraiška, filosofinė idėjos įžvalga, vaizdingos metaforos ir pan.

3 užduotis. Sudominkite mokinius: mąstymas prasideda nuo klausimo. Kuo įžvalgesni, sudėtingesni klausimai, tuo brandesnis žmogaus etinis, kūrybinis mąstymas. Atkreipkite mokinių dėmesį į paveikslų reprodukcijas: kas jose vaizduojama, kuo jos panašios ar skirtingos? Kokios vertybės atskleidžiamos? Paaiškinkite, kad ši užduotis – interpretuoti vaizdinę metaforą, t. y. lyginti laisvės sąvoką ir pavaizduotus dalykus, gretinti vertybes ir vaizdus, kelti klausimus atskleidžiant naują prasmę. Pateikite mokiniams pavyzdį, kaip kelti etinius klausimus (žr. Moralinio mąstymo gebėjimų ugdymas ir vertinimas etikos konkursuose): http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pagrindinis/rekomendacijos/ (p. 15–16).

Paprašykite pasirinkti vieną paveikslą, mąstyti kūrybiškai ir lanksčiai, įsivaizduoti save dailininko ar vaizduojamo personažo vietoje. Tada formuluoti ir rašyti klausimus, susijusius su laisve ir etinėmis vertybėmis. Klausimus įvertinkite nuo 0 iki 3 balų.

0 balų – nelogiškas klausimas, nesuprantama, ko klausiama, ką norima sužinoti, nėra nieko bendra su etika.

1 – logiškas klausimas, tačiau neiškelta etinė problema.

2 – iškelta etinė problema, tačiau mintis neišplėtota.

3 – iškelta etinė problema, apmąstomos elgesio alternatyvos, klausimai įdomūs, išsiskiriantys plačia įžvalga.

 

Titulinis
Tematika: Išminties meilė
Tema: Laisvė ir moralė
Kūrybinės užduotys: Laisvė ir moralė
Norėdami atlikti užduotis dokumentą atsisiųskite