is desktop

Meilė ir šeima

Atgal
Mokymosi uždaviniai
Metodinės rekomendacijos
• Sužinosiu, kokios yra meilės formos ir įvairūs jos raiškos būdai skirtingose epochose.
• Žinosiu postmodernių teoretikų (Z. Bauman, A. Giddens ir kt.) požiūrius į meilę.
• Gebėsiu paaiškinti, kodėl meilės formos tampa vis įvairesnės ir prieštaringesnės.
• Apibūdinsiu romantiškosios ir brandžiosios meilės komponentus.

Mokymosi objektas „Meilė ir šeima“ tinka norint paskatinti mokinius diskutuoti grupėmis.

1. Sudominkite mokinius ir paskatinkite išsakyti savo mintis, su kuo jiems asocijuojasi žodis meilė ir kokios žmogaus savybės juos labiausiai žavi (2.1.–2.4 pokadriai).

2. Suskirstykite mokinius į penkias diskusijų grupes ir suplanuokite, kaip tinkamai pritaikyti klasės erdvę. Patartina išdėstyti po tris suolus pasagos (U) forma, kad mokiniai matytų ir mokymosi objektą kompiuterio ekrane, ir vieni kitus.

3. Paaiškinkite mokiniams pagrindines filosofų išskiriamas meilės rūšis (3.1–3.3 pokadriai). Tada skirkite kiekvienai grupei laiko peržiūrėti konkrečius kadrus ir padiskutuoti: I grupė – apie meilę kaip fizinę aistrą (4.1–4.3 pokadriai); II grupė – apie romantiškąją meilę (5.1–5.3 pokadriai); III grupė – apie meilę ir draugystę (6.1–6.4 pokadriai); IV grupė – apie išrinktąją meilę ir santuoką (7.1–7.5 pokadriai); V grupė – apie brandžiąją meilę (8.1–8.3 pokadriai). Tegul mokiniai išanalizuoja vaizdo medžiagą, situacijas ir požiūrius. Atkreipkite jų dėmesį į pateiktus klausimus, kurie padės pradėti diskusiją.

4. Paskatinkite grupes išsirinkti diskusijos vedėją, kuris padėtų laikytis diskusijos reikalavimų, ir fiksuoti išsakytas mintis. Priminkite vedėjams, kad svarbu nenukrypti nuo temos, o jei taip nutiks, grupės dėmesį iš naujo sutelkti į svarstomą problemą, išklausyti visus paeiliui, daryti pauzes duodant pakankamai laiko pagalvoti ir pasakyti savo nuomonę. Mokytojas nesikiša į diskusijas, o po 15–20 minučių paprašo vedėjų apibendrinti svarbiausias savo grupės mintis ir pristatyti jas visai klasei.

6. Aptarkite svarbiausius šeimos stabilumo iššūkius (9.1–9.5 pokadriai) ir apibendrinkite diskusijų – mokymosi bendrauti dialogu – eigą.

7. Baigus diskutuoti skirkite mokiniams kitą darbą: atlikti įsivertinimo testą ir perskaityti papildomus šios temos skaitinius namie.

Titulinis
Tematika: Šeima
Tema: Meilė ir šeima
Demonstracija: Meilė ir šeima